Resolutie 681 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 681 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd unaniem aangenomen door de VN-Veiligheidsraad op 20 december 1990.

Vlag van Verenigde Naties
Resolutie 681
Van de VN-Veiligheidsraad
Datum 20 december 1990
Nr. vergadering 2970
Code S/RES/681
Stemming
voor
15
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Arabisch-Israëlisch conflict
Beslissing Oproep aan Israël om de Vierde Geneefse Conventie te respecteren in de bezette gebieden.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 1990
Permanente leden
Niet-permanente leden
Vlag van Canada Canada · Vlag van Ivoorkust Ivoorkust · Vlag van Colombia Colombia · Vlag van Cuba Cuba · Vlag van Ethiopië Ethiopië · Vlag van Finland Finland · Vlag van Maleisië Maleisië · Vlag van Roemenië Roemenië · Vlag van Jemen Jemen · Vlag van Zaïre Zaïre
De stad Nabloes in de bezette Westelijke Jordaanoever.

AchtergrondBewerken

Tijdens de Zesdaagse Oorlog bezette Israël verschillende stukken grondgebied van zijn tegenstanders, waarvan het een deel annexeerde. In die delen werden Joodse kolonisten die er nederzettingen oprichtten gesteund.

InhoudBewerken

De Veiligheidsraad:

 • Bevestigt de verplichtingen van de lidstaten onder het Handvest van de Verenigde Naties.
 • Bevestigt ook de in resolutie 242 vooropgestelde onaanvaardbaarheid van de verwerving van grondgebied door oorlog.
 • Ontving het rapport van de secretaris-generaal over manieren om de veiligheid van Palestijnen onder Israëlische bezetting te verzekeren.
 • Bemerkt dat de secretaris-generaal hiervoor naar Israël wil afreizen en de uitnodiging van die laatste.
 • Erg bezorgd om de verslechterende situatie in alle door Israël bezette Palestijnse gebieden, waaronder Jeruzalem, en het geweld en de stijgende spanningen in Israël.
 • Houdt rekening met de verklaring van 's Raads voorzitter over de methode en aanpak voor een duurzame vrede in het Arabisch-Israëlisch conflict.
 • Herinnert aan de resoluties 607, 608, 636 en 641 en is gealarmeerd door de Israëlische beslissing om vier Palestijnen te deporteren.
 1. Waardeert het rapport van de secretaris-generaal.
 2. Is erg bezorgd over de verwerping door Israël van de resoluties 672 en 673.
 3. Betreurt de beslissing om de deportatie van Palestijnen in de bezette gebieden te hervatten.
 4. Dringt er bij Israël op aan om te aanvaarden dat de Vierde Geneefse Conventie van toepassing is in de bezette gebieden.
 5. Roept de partijen van die Conventie op te zorgen dat Israël de Conventie naleeft.
 6. Vraagt de secretaris-generaal verder te werken aan het idee van een vergadering tussen de partijen van de Conventie.
 7. Vraagt de secretaris-generaal ook toe te zien op de situatie van de Palestijnen onder Israëlische bezetting.
 8. Vraagt de secretaris-generaal verder te rapporteren in de eerste week van maart 1991 en daarna elke vier maanden en beslist op de hoogte te blijven.

Verwante resolutiesBewerken