Resolutie 459 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 459 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd op 19 december 1979 door de VN-Veiligheidsraad aangenomen. Twaalf leden stemden voor en twee, Tsjechoslowakije en de Sovjet-Unie, onthielden zich. China nam niet deel aan de stemming.

Vlag van Verenigde Naties
Resolutie 459
Van de VN-Veiligheidsraad
Datum 19 december 1979
Nr. vergadering 2180
Code S/RES/459
Stemming
voor
12
onth.
2
tegen
0
Onderwerp Arabisch-Israëlisch conflict
Beslissing Verlenging mandaat interim-VN-macht met zes maanden.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 1979
Permanente leden
Vlag van China China · Vlag van Frankrijk Frankrijk · Vlag van de Sovjet-Unie Sovjet-Unie · Vlag van het Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk · Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten
Niet-permanente leden
Vlag van Bangladesh Bangladesh · Vlag van Bolivia Bolivia · Vlag van Gabon Gabon · Vlag van Jamaica Jamaica · Vlag van Koeweit Koeweit · Vlag van Nigeria Nigeria · Vlag van Noorwegen Noorwegen · Vlag van Portugal Portugal · Vlag van Tsjecho-Slowakije Tsjecho-Slowakije · Vlag van Zambia Zambia
Een UNIFIL-voertuig anno 1989.
Een UNIFIL-voertuig anno 1989.

AchtergrondBewerken

  Zie United Nations Interim Force In Lebanon voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Na de Israëlische invasie in Zuid-Libanon stationeerden de VN er de UNIFIL-interim-macht. Die moest er de vrede bewaren tot de Libanese overheid haar gezag in de regio kon herstellen. De interim-macht was er dertig jaar later nog steeds actief.

InhoudBewerken

De Veiligheidsraad:

 • Herinnert aan de resoluties 425, 426, 427, 434, 444 en 450 en de verklaringen van de voorzitter van de Veiligheidsraad.
 • Herinnert het debat op 29 en 30 augustus en de verklaringen van de secretaris-generaal over het staakt-het-vuren.
 • Heeft het rapport van de secretaris-generaal over de interim-VN-macht in Libanon bestudeerd.
 • Handelt op vraag van Libanon en bemerkt de schendingen van het staakt-het-vuren, de aanvallen op de macht en de moeilijkheden bij het uitvoeren van VN-resoluties.
 • Is bezorgd over de obstakels, de veiligheid en de bewegingsvrijheid van de macht.
 • Is ervan overtuigd dat de huidige situatie een duurzame vrede in het Midden-Oosten in de weg staat.
 • Herhaalt de oproep van respect voor de territoriale integriteit, de eenheid, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Libanon en verwelkomt de inspanningen van Libanon om die te herstellen in Zuid-Libanon.
 1. Herbevestigt resolutie 425.
 2. Steunt de inspanningen van de secretaris-generaal voor een staakt-het-vuren.
 3. Roept de secretaris-generaal en de macht op verdere maatregelen te nemen.
 4. Bemerkt de wil van Libanon om een actieprogramma op te stellen om haar gezag te herstellen.
 5. Bemerkt ook de inspanningen van Libanon om internationale erkenning te krijgen voor de bescherming van archeologische- en culturele plaatsen en monumenten in de stad Tyrus.
 6. Herbevestigt het wapenstilstandsakkoord tussen Israël en Libanon.
 7. Eert het werk van de macht.
 8. Dringt er bij alle lidstaten op aan hun invloed uit te oefenen zodat de macht haar werk ongehinderd kan uitvoeren.
 9. Beslist het mandaat van de macht met zes maanden te verlengen tot 19 juni 1980.
 10. Herbevestigt de vastberadenheid om resolutie 425 uit te voeren.
 11. Besluit om op de hoogte te blijven.

Verwante resolutiesBewerken

Bronnen over dit onderwerp zijn te vinden op de pagina United Nations Security Council Resolution 459 van de Engelstalige Wikisource.