Resolutie 434 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 434 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd op 18 september 1978 aangenomen. Twaalf leden stemden voor, twee leden, Tsjechoslowakije en de Sovjet-Unie, onthielden zich. Eén lid, China, nam niet deel aan de stemming.

Vlag van Verenigde Naties
Resolutie 434
Van de VN-Veiligheidsraad
Datum 18 september 1978
Nr. vergadering 2085
Code S/RES/434
Stemming
voor
12
onth.
2
tegen
0
Onderwerp Arabisch-Israëlisch conflict
Beslissing Verlenging mandaat interim VN-macht met vier maanden.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 1978
Permanente leden
Niet-permanente leden
Israël (blauw) en Libanon (rood).
Israël (blauw) en Libanon (rood).

AchtergrondBewerken

  Zie United Nations Interim Force In Lebanon voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Nadat Israël Libanon was binnengevallen besloot de Veiligheidsraad om in Zuid-Libanon een interim-VN-macht te stationeren totdat de vrede er was teruggekeerd en het gezag in de regio terug in handen van de Libanese overheid was.

InhoudBewerken

De Veiligheidsraad:

 • Herinnert aan de resoluties 425, 426 en 427.
 • Herinnert in het bijzonder dat in resolutie 425 werd opgeroepen de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Libanon te respecteren.
 • Is erg bezorgd over de situatie in Libanon die het bereiken van vrede ondermijnt.
 • Heeft het rapport van de secretaris-generaal over de uitvoering van bovenstaande resoluties overwogen.
 • Eert de uitstekende prestatie van de interim-VN-macht.
 • Betreurt de doden onder degenen die deel uitmaken van de macht.
 • Ziet de vooruitgang die de macht heeft geboekt in het bereiken van vrede in Zuid-Libanon.
 • Merkt bezorgd op dat de macht zich niet vrijelijk kan bewegen in de regio en dat de Libanese overheid haar gezag nog niet heeft kunnen herstellen.
 • Steunt de inspanningen van de secretaris-generaal.
 • Is vastbesloten de doelstellingen uitgezet in resolutie 425 en 426 te behalen.
 • Handelt op verzoek van Libanon:
 1. Besluit het mandaat van de interim-VN-macht met vier maanden te verlengen, tot 19 januari 1979.
 2. Roept Israël, Libanon en andere betrokkenen op om voluit samen te werken met de VN-macht.
 3. Vraagt de secretaris-generaal om binnen twee maanden te rapporteren en opnieuw na de periode van vier maanden.

Verwante resolutiesBewerken