Resolutie 435 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

In Resolutie 435 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd op 29 september 1978 de United Nations Transition Assistance Group opgericht, om vrije verkiezingen voor te bereiden in het door Zuid-Afrika bezette Zuidwest-Afrika. De resolutie werd aangenomen met twaalf stemmen voor, geen tegen, twee onthoudingen (Tsjechoslowakije en de Sovjet-Unie), waarbij China niet aan de stemming deelnam.

Vlag van Verenigde Naties
Resolutie 435
Van de VN-Veiligheidsraad
Datum 29 september 1978
Nr. vergadering 2087
Code S/RES/435
Stemming
voor
12
onth.
2
tegen
0
Onderwerp Namibië
Beslissing Oprichting VN-Overgangsassistentiegroep voor één jaar.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 1978
Permanente leden
Niet-permanente leden
Het landschap in Namibië.
Het landschap in Namibië.

AchtergrondBewerken

  Zie Zuidwest-Afrika voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

De United Nations Transition Assistance Group (UNTAG) moest vrije verkiezingen in Zuidwest-Afrika voorbereiden, terwijl het land nog bezet was door Zuid-Afrika en het weigerde te vertrekken. Het Zuid-Afrikaanse bestuur in Namibië werd door de VN illegaal verklaard en de Zuid-Afrikaanse aanwezigheid werd een vorm van bezetting genoemd. Zuid-Afrika werd opgeroepen zich terug te trekken, teneinde Namibië te verzelfstandigen.

InhoudBewerken

De Veiligheidsraad:

 • Herinnert de resoluties 385, 431 en 432.
 • Heeft het rapport van de secretaris-generaal en zijn verklaring overwogen.
 • Neemt nota van contact tussen Zuid-Afrika en de secretaris-generaal.
 • Neemt ook nota van de brief van de voorzitter van de Zuidwest-Afrikaanse Volksorganisatie aan de secretaris-generaal.
 • Herbevestigt de juridische verantwoordelijkheid van de VN over Namibië.
 1. Keurt het rapport van de secretaris-generaal over de uitvoering van het voorstel tot een oplossing voor de situatie met Namibië goed.
 2. Herhaalt dat het doel is dat Zuid-Afrika zijn illegale bewind uit Namibië terugtrekt en de macht met VN-hulp overdraagt aan het Namibische volk.
 3. Beslist een VN-Overgangsassistentiegroep op te richten voor twaalf maanden om de speciale VN-vertegenwoordiger te helpen met het verzekeren van onafhankelijk en verkiezingen in Namibië.
 4. Verwelkomt de bereidheid van de Zuidwest-Afrikaanse Volksorganisatie om te helpen, waaronder het waarnemen van het staakt-het-vuren.
 5. Roept Zuid-Afrika samen te werken met de secretaris-generaal aan de uitvoering van deze resolutie.
 6. Verklaart dat alle handelingen van de illegale administratie in Namibië met betrekking tot de verkiezingen nietig zijn.
 7. Vraagt de secretaris-generaal om tegen 23 oktober te rapporteren over de uitvoering van deze resolutie.

Verwante resolutiesBewerken