Resolutie 1176 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 1176 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd unaniem door de VN-Veiligheidsraad aangenomen op 24 juni 1998. De resolutie stelde het van kracht worden van de middels resolutie 1173 aan de Angolese rebellenbeweging UNITA opgelegde sancties met een week uit.

Vlag van Verenigde Naties
Resolutie 1176
Van de VN-Veiligheidsraad
Datum 24 juni 1998
Nr. vergadering 3894
Code S/RES/1176
Stemming
voor
15
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Burgeroorlog in Angola
Beslissing Stelde de eerder genomen sancties tegen UNITA een week uit.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 1998
Permanente leden
Niet-permanente leden
Vlag van Brazilië Brazilië · Vlag van Bahrein (1972-2002) Bahrein · Vlag van Costa Rica Costa Rica · Vlag van Gabon Gabon · Vlag van Gambia Gambia · Vlag van Japan (1870–1999) Japan · Vlag van Kenia Kenia · Vlag van Portugal Portugal · Vlag van Slovenië Slovenië · Vlag van Zweden Zweden
Een vissersboot in Cabo Ledo, provincie Bengo.
Een vissersboot in Cabo Ledo, provincie Bengo.

AchtergrondBewerken

  Zie Geschiedenis van Angola voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Nadat Angola in 1975 onafhankelijk was geworden van Portugal keerden de verschillende onafhankelijkheidsbewegingen zich tegen elkaar om de macht. Onder meer Zuid-Afrika en Cuba bemoeiden zich in de burgeroorlog, tot ze zich in 1988 terugtrokken. De VN-missie UNAVEM I zag toe op het vertrek van de Cubanen. Een staakt-het-vuren volgde in 1990, en hiervoor werd de UNAVEM II-missie gestuurd. In 1991 werden akkoorden gesloten om democratische verkiezingen te houden die eveneens door UNAVEM II zouden worden waargenomen.

InhoudBewerken

De Veiligheidsraad:

  1. Eist dat UNITA volledig en onvoorwaardelijk aan haar verplichtingen voldoet.
  2. Beslist dat anders de maatregelen in resolutie 1173 op 1 juli van kracht worden.
  3. Vraagt het met resolutie 864 (1993) opgerichte comité tegen 7 augustus te rapporteren over de door de landen genomen acties om de maatregelen uit te voeren.
  4. Vraagt de lidstaten tegen 22 juli dergelijke informatie aan dat comité te bezorgen.
  5. Besluit actief op de hoogte te blijven.

Verwante resolutiesBewerken