Resolutie 1171 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 1171 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd unaniem door de VN-Veiligheidsraad aangenomen op 5 juni 1998.

Vlag van Verenigde Naties
Resolutie 1171
Van de VN-Veiligheidsraad
Datum 5 juni 1998
Nr. vergadering 3889
Code S/RES/1171
Stemming
voor
15
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Burgeroorlog in Sierra Leone
Beslissing Beïndigde de sancties maar legde een wapenembargo op waarvan enkel de overheid van het land was uitgesloten.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 1998
Permanente leden
Vlag van China China · Vlag van Frankrijk Frankrijk · Vlag van Rusland Rusland · Vlag van het Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk · Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten
Niet-permanente leden
Vlag van Brazilië Brazilië · Vlag van Bahrein (1972-2002) Bahrein · Vlag van Costa Rica Costa Rica · Vlag van Gabon Gabon · Vlag van Gambia Gambia · Vlag van Japan (1870–1999) Japan · Vlag van Kenia Kenia · Vlag van Portugal Portugal · Vlag van Slovenië Slovenië · Vlag van Zweden Zweden
Een tijdens de burgeroorlog verwoeste school.
Een tijdens de burgeroorlog verwoeste school.

AchtergrondBewerken

  Zie Sierra Leoonse Burgeroorlog voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In Sierra Leone waren al jarenlang etnische spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen. In 1978 werd het een eenpartijstaat met een regering die gekenmerkt werd door corruptie en wanbeheer van onder meer de belangrijke diamantmijnen. Intussen was in buurland Liberia al een bloedige burgeroorlog aan de gang, en in 1991 braken ook in Sierra Leone vijandelijkheden uit. In de volgende jaren kwamen twee junta's aan de macht, waarvan vooral de laatste een schrikbewind voerde. Zij werden eind 1998 met behulp van buitenlandse troepen verjaagd, maar begonnen begin 1999 een bloedige terreurcampagne. Pas in 2002 legden ze de wapens neer.

InhoudBewerken

WaarnemingenBewerken

De Veiligheidsraad verwelkomde Sierra Leones inspanningen om de vrede, het bestuur en de democratie te herstellen en nationale verzoening te promoten. Ze betreurde het verzet tegen de legitieme regering en drong erop aan dat de rebellen de wapens neerlegden.

HandelingenBewerken

De maatregelen die met resolutie 1132 werden opgelegd en nog van kracht waren werden beëindigd. Wel werd een wapenembargo ingesteld tegen iedereen in Sierra Leone behalve de regering. Die regering mocht een lijst opstellen van plaatsen waarlangs wapeninvoer moest verlopen. Ook moesten alle landen die wapens naar Sierra Leone uitvoerden dit melden aan het met resolutie 1132 opgerichte comité en moest Sierra Leone zelf de import melden. Verder moesten alle landen ook leden van de voormalige militaire junta van hun grondgebied weren. Al deze maatregelen zouden pas worden beëindigd als de regering van Sierra Leone opnieuw heel het land controleerde en alle niet-overheidstroepen ontwapend en gedemobiliseerd waren. De secretaris-generaal werd gevraagd daar binnen drie en zes maanden over te rapporteren.

Verwante resolutiesBewerken