Red Star Line (musical)

Vlaamse musicalproductie van Studio 100 die in première ging op 23 maart 2023 in een regie van Frank Van Laecke

Red Star Line is een Vlaamse musicalproductie van Studio 100 die in première ging op 19 maart 2023 in een regie van Frank Van Laecke. Het is de opvolger van de spektakelmusical '40-'45 en Daens, die tussen 2018 en 2022 werden opgevoerd.

Red Star Line
Spektakel-Musical
Ontvangst eindapplaus na voorstelling (2023)
Regisseur Frank Van Laecke
Choreografie Martin Michel
Muziek Steve Willaert
Teksten Jelle Cleymans
Gert Verhulst
Première 19 maart 2023
Standplaats Studio 100 Pop-Up Theater, te Puurs
Productie Studio 100
Producent Gert Verhulst
Hans Bourlon
Voorloper '40-'45 en Daens
Website
Portaal  Portaalicoon   Musical

Het verhaal bewerken

Leeswaarschuwing: Onderstaande tekst bevat details over de inhoud of de afloop van het verhaal.

Het beschrijving van dit verhaal is de versie uit de opnames van de DVD.

Het verhaal begint met een korte inleiding door de oudere Jan Leemans die vertelt hoe tussen 1873 en 1934 miljoenen passagiers uit heel de wereld hun oversteek naar Amerika maakte en hoe hij zelf ook een van deze was.

Antwerpen, 1923. Voor het brede publiek wordt het nieuwste schip van de Red Star Line, de Belgenland II, voorgesteld. Er wordt een geweldig leven voorgesteld aan de overkant van de oceaan, in Amerika. Velen nemen de grote stap door alles in België te verkopen en naar Amerika te verhuizen. Hoewel dit voor velen een nieuwe opportuniteit brengt, blijven er ook velen achter, onwetend of ze hun geliefden, vrienden of familie ooit gaan terugzien in België of Amerika. Ook Jan en Martha dromen van een nieuwe toekomst in Amerika. ("Proloog - Een nieuwe Wereld")

Een tijd later, ergens in Kallo. Na de begrafenis van Marie's vader probeert Jan zijn geliefde te troosten, terwijl haar moeder Rosalie spreekt met Cyriel, de zoon van de Herenboer van wie zij hun pacht huren. Cyriel tracht Marie uit te nodigen om te komen kijken naar zijn verzameling kevers, maar zij slaat dit af. Jan vertelt haar over zijn droom een automatische afwasmachine uit te vinden, die het leven van zoveel gezinnen zou kunnen verbeteren. Graag zou hij deze droom waar willen maken in Amerika, samen met Marie. Een vriend van hem in Amerika heeft daar het succes gevonden en gaat een goed woordje voor hem doen daar. Beiden dromen luidop van hoe hun leven in de V.S. er zou kunnen uitzien ("Onze droom begint vandaag").

In New York doet de vriend van Jan een goed woordje voor hem bij Walter Vandermeer, een Belgische fabrieksbaas die daar zijn fabrieken heeft. Echter botst dit op enig sceptische reactie van zijn boekhouder, Jakob. De fabriek zit immers in vrij slechte papieren en er zijn veel opportunisten die het ook proberen te maken zonder succes. Ook heeft Walter al verscheidene slechte bedrijfsbeslissingen gemaakt waar Jakob tegen was, en drinkt hij alcohol, ondanks de Drooglegging. Walter moet niet weten van Jakobs "zure opmerkingen" en beveelt dat hij er voor moet zorgen dat Jan naar New York komt, op kosten van het bedrijf.

In Vlaanderen krijgt Jan de brief uit Amerika. Hij wordt uitgenodigd om naar New York te reizen, zo snel mogelijk zelfs. Marie beseft dat zij nu achter gaat blijven en vertelt dat ze Jan gaat missen. Om zeker te zijn dat ze aan haar zal denken, vraagt hij haar ten huwelijk, zodat ze in New York zouden trouwen. Hij zal daar op haar wachten, al moet hij op een bank in Central Park slapen. Ze gaat in op zijn huwelijksaanzoek en maakt zich dus klaar om naar New York te vertrekken. Als het schip vertrekt, roept Jan dan hij Marie zal zien in Amerika en haar graag ziet ("Onze droom begint vandaag 2").

In de arbeiderswijken van Antwerpen wordt Martha Steyaert weer geïntimideerd door haar ploegbaas van aan de dokken. Als hij fysiek geweld gebruikt om haar te overtuigen, komt Jef, haar vader, tot haar verdediging. De ploegbaas ontslaat hem op staande voet en wilt zelfs een excuus opmaken bij de baas om dit door te voeren. Zulma, moeder van Martha, stelt haar man gerust, dat ze wel zullen rondkomen en hij snel iets nieuws zal vinden. Jef begint onmiddellijk aan zijn zoektocht naar een nieuwe job.

Jan komt aan in New York op 4 Juli, de Amerikaanse nationale Feestdag. Walter toont hem The Big Apple en de Amerikaanse droom. Jan kan zijn ogen haast amper geloven ("New York"). In zijn brieven naar Marie schrijft hij hoe geweldig New York is, maar dat er toch een gemis is naar de Vlaamse polders en naar haar. Hij hoopt nog altijd dat ze hem spoedig naar New York kan volgen. Rosalie's gezondheid laat de dingen niet meer volledig toe en zegt dat ze beter ook naar Antwerpen waren verhuisd, zoals de familie Steyaert. Ook tracht ze nog altijd Marie te koppelen met Cyriel. Wanneer Marie voorstelt om naar Amerika te verhuizen, ingaand op het aanbod van Jan, gaat ze er direct tegen in. Ze is in Kallo geboren en zal daar ook sterven, om daar ook naast haar ouders en echtgenoot begraven te worden. Marie wordt ook onder druk gezet om te blijven, omdat ze het enige is wat Rosalie nog heeft. In haar antwoord naar Jan schrijft ze de situatie waarin ze zich bevindt en vraagt ze zich af of het niet beter is dat hij haar vergeet en met zijn leven verder gaat in New York ("Brieven").

Jan merkt een zekere heimwee en verklaart tegen Walter dat hij terug naar België moet. Echter moet hij hier niet op veel begrip rekenen van Walter. Deze stelt voor dat Jan gewoon wat geld stuurt naar haar, zodat ze een ticket kunnen kopen naar de V.S., want de toekomst ligt echter daar. Walter overtuigt hem te blijven, nu het succes zo dichtbij is. Jakob waarschuwt Walter dat, als Jan zou vertrekken, het gedaan is met hun fabrieken. Hun gesprek wordt onderbroken door Louise, Walters dochter, die om geld komt vragen om te gaan shoppen. Wanneer hij haar er aan herinnert dat ze 's avonds ook nog diner hebben met McKenzie, een rivaal van Walter, is Jakob weer alert. McKenzie zou Vandermeers fabrieken liever uit de handel zien dan bestaan. Louise antwoordt hier op dat je beter je vijanden te vriend houdt. Het geld dat ze van Walter meekrijgt was bedoeld voor lonen van de arbeiders. Walter beraamt een plan om Jan in de V.S. te houden, door hem te promoten naar Adjunct-directeur van de 2e fabriek en hem met geld te houden, wat botst op het nodige scepticisme van Jakob, omwille van het gebrek aan geld en het drankprobleem van Walter.

Jan schrijft een nieuwe brief naar Marie, waar hij dit nieuws aankondigt en geld stuurt voor een ticket en een nieuw kleedje. Hij zal daar op haar wachten en hoopt dat ze voor hun kiest. Wanneer deze brief echter in Kallo aankomt, verbergt Rosalie deze. Ze wilt niet dat Marie naar Amerika vertrekt en haar alleen achterlaat ("Brieven - reprise").

Ten huize Steyaert in Antwerpen is het alweer avondeten. Jef is nog altijd op zoek naar werk, Gust probeert de stoere zoon uit te hangen, maar Martha is helemaal ontdaan als ze over haar werk moet praten. Desmet, de ploegbaas, heeft haar misbruikt. Martha hoopt dat ze naar Amerika kunnen verhuizen, zodat ze daar kleding kan ontwerpen. Zulma ziet dit echter niet zitten, de kost om te verhuizen, de kans dat Martha succes zou vinden met haar kleren, alles en iedereen achterlaten... Dat wil ze niet. Martha ziet echter geen andere uitweg ("Martha's droom - underscore").

In New York is het eindelijk zover: Jans uitvinding wordt aan de wereld gepresenteerd onder grote belangstelling van de pers. Fons, de vriend van Jan, komt hem feliciteren en geeft hem advies om een patent te nemen op zijn uitvinding. Wanneer Walter checkt of Jan tevreden is, is er toch enige aarzeling. Hij heeft al een paar maanden geen nieuws van Marie ontvangen. Walter spreekt uit zijn eigen ervaringen over de weerbaarheid van de mens en dat het leven verder gaat. Hij nodigt Jan uit voor mee te komen dineren Ziegfeld Follies, in smoking.

In Ziegfeld Follies maakt Jan kennis met een deel van het befaamde Amerikaanse uitgaansleven van de jaren '20 (Ziegfeld Follies). Ook ontmoet hij hier verscheidene mensen, zoals de McKenzies en Roger Casteels - een van de grote bazen van de Red Star Line. De zangeres van Ziegfeld Follies spreekt onrechtstreeks Jan aan, met de ervaring van een nieuwe start te moeten nemen in de Ziegfeld Follies nadat de persoon in het nummer zijn hartendief heeft moeten achterlaten overzee. In Kallo gaan de dingen steeds slechter. Ze hebben geen geld om hun dieren te verzorgen of zelfs de huur te betalen. Wederom dringt Rosalie aan dat haar dochter met Cyriel zou praten. Hij ziet haar immers graag, maar Marie's hart ligt nog altijd bij Jan. In een scherpe opmerking zegt Rosalie dat Jan haar dochter al lang vergeten is en waarschijnlijk al meerdere vriendinnetjes heeft gehad in Amerika. Marie's twijfel blijft bestaan, hij had haar immers ten huwelijk had gevraagd. Ze wilt een laatste brief schrijven naar hem, om zeker te zijn. Rosalie stelt voor deze voor haar te posten ("Je allereerste sweetheart").

Wanneer Jan vroegtijdig naar huis wil, spreekt McKenzie hem aan met een zakenvoorstel. Casteels waarschuwt Walter, want als Jan zou vertrekken, zit hij in de problemen. Aan de tafel worden er weer zaken besproken, zoals het woelige onderwerp van 3e klasse-passagiers die op kosten van de Red Star Line terug moeten gebracht worden naar Antwerpen vanwege weigering in Ellis Island. Louise maakt van de gelegenheid ook gebruik om eindelijk Jan wat beter te leren kennen.

Marie is uiteindelijk ingegaan op het voorstel van Cyriel, om eindelijk zijn kevercollectie te gaan bekijken, om zo ook met hem te kunnen spreken over de financiële problemen die ze ondervinden. Hij wilt haar meevragen naar de Pensenkermis in Kallo, maar ze wil weigeren. Er is te veel werk en ze kan dus niet weg, maar Cyriel stelt voor een knecht of twee te sturen om te helpen zodat ze toch met hem mee kan. Hij belooft haar dat hij met zijn vader zal praten, waarop ze toch beslist met hem naar de kermis te gaan.

Te Antwerpen proberen Zulma en Marie een ticket te kopen bij een vertegenwoordiger van de Red Star Line, maar dit kost teveel geld. Daar bovenop komen er nog strikte regels, voor ze de oversteek mogen maken. In Kallo is het de Pensenkermis. Hier laat Cyriel weten dat zijn vader uitstel van de huur heeft gegeven en probeert Rosalie haar dochter weer te koppelen met hem ("Pintje Pakken"). In de woonkamer van Walter laat Jakob weten dat McKenzie heeft geprobeerd Jan een contract aan te bieden. Echter zit hij vast aan het bedrijf van Vandermeer, want hij heeft een contract getekend. Wat Walter niet door had, is dat hij in een dronken bui een clausule heeft bijgevoegd dat Jan eenzijdig zijn contract kan opzeggen én de patenten van hem blijven. Louise wilt haar charmes in de strijd gooien om Jan te overtuigen het contract toch nog te wijzigen.

Cyriel en Marie gaan, na de Kermis naar een hooizolder, waar Cyriel probeert om een stomdronken Marie ten huwelijk te vragen. Echter zitten haar gevoelens voor Jan nog altijd in de weg. Hij vraagt haar er nog over na te denken, maar het ligt haar moeilijk. Rosalie, die de twee heeft zitten afluisteren, probeert haar ook te overtuigen met Cyriel te trouwen en vertelt haar over haar huwelijk met Marie's vader. Marie's laatste gevoelens voor Jan beginnen te verdrinken ("Onze droom begint vandaag - reprise"). Louise, die Jan heeft meegenomen voor diner, slaagt er niet om hem van gedachten te doen veranderen. In Antwerpen besluit Jef dat hij Desmet terug om een job moet vragen. Zulma stelt echter voor Martha's plan te volgen en naar de V.S. te verhuizen. Jef is niet overtuigd van het mogelijke succes, totdat hij hoort wat Desmet met zijn dochter heeft gedaan. Hij weet dat ze weg moet van haar werk, maar Amerika is onmogelijk.

Op het kantoor van Vandermeer is het nieuws uitgekomen dat McKenzie Jan een contract heeft aangeboden dat veel beter is dan wat zij hem kunnen aanbieden en dus gedoemd zijn. Wanneer ze de nodige voorbereidingen gaan treffen om het faillissement aan te kondigen, maakt Louise nog een laatste plan op, om te garanderen dat Jan bij hun zal blijven. In Antwerpen breekt het noodlot aan. Wanneer Desmet Martha komt zoeken eindigt dit in de dood van Desmet, als Jef hem neersteekt.

In een Speakeasy van New York wordt Jan verleid door Louise, zodat hij definitief bij de Vandermeers zou blijven. Ze kust hem en zegt het verleden (en België) los te laten. Ten huize Vandaele willen Marie en Cyriel hun verloving aankondigen, maar dit nieuws wordt abrupt verstoord door de ontdekking dat Rosalie overleden is. In Antwerpen vertelt Jef aan Zulma, nog met het bloed aan de handen, dat ze toch naar Amerika gaan verhuizen. In New York gaat het feest gewoon door ("New York by night" // "New York by night - Reprise"). Bij het opruimen van hun bezittingen in het oude pacht van de familie Vandaele ontdekt Marie de brieven die Rosalie heeft achtergehouden. Hierin ontdekt ze dat Jan op haar heeft gewacht en nog altijd met haar wilt trouwen. Ze verbreekt haar verloving met Cyriel en laat Jan weten dat ze naar hem toe komt.

In New York worden de nodige voorbereidingen getroffen voor het huwelijk van het jaar, tussen Louise en haar kersverse verloofde Jan. Jakob heeft echter zijn twijfels met heel de situatie. Wanneer Walter impliceert dat het er niet goed uit ziet voor "Jakobs soort mensen", vertelt hij dat de fabriek zijn leven is, nadat hij daar met open armen is ontvangen door Walters schoonvader bij zijn aankomst in New York na Jakobs vlucht uit Rusland door een pogrom. Hij is echter de moed verloren om nog verder te werken voor Walter. Louise ontslaat hem ter plekke. Zij neemt vanaf nu de touwtjes in handen van de hele situatie en duldt geen protest van Walter.

In de gebouwen van de Red Star Line, op de Rijnkaai te Antwerpen bereidt een nieuwe groep passagiers zich voor op de medische controles voor hun oversteek naar "De gouden Horizon". Zulma wordt echter geweigerd op de Medische Keuring en haar familie moet alleen verder reizen ("Een nieuwe wereld - reprise"). Zij zijn niet de enigen die die dag naar New York vertrekken. Ook Marie stapt aan boord van het schip in 1e klasse met haar nieuw kleedje, gekocht met het geld dat Jan haar had verzonden. Ook voor haar begint de grote reis naar Amerika ("Een nieuwe wereld - Onze droom begint vandaag").

In de bodem van het schip bevinden zich de slaapzalen van de 3e klasse. Er heerst een zekere onrust, want er gaat zoveel anders zijn. Het comfort in de 3e klas laat zich te wensen over, maar Odilon, een van de passagiers, ziet dat helemaal anders. Hij ziet hier zich als een koning te rijk, al droomt hij er ook wel van als een rijke heer in de 1e klasse te zijn. Gust moet er echter niet van weten en gaat zelf op ontdekking naar de 1e klasse, wat verboden is door de rederij ("In 't zelfde schuitje"). In de 1e klasse botst hij echter op een van de officieren van de Red Star Line. Deze tracht hem te stoppen, maar bij een wilde achtervolging door het schip eindigt hij in de kajuit van Marie en verstopt hij zich onder het bed. Marie maakt de officier wijs dat er niemand is ("Blijven staan" - underscore).

Gust 'nodigt' Marie uit in de 3e klasse als ze zich alleen voelt. Ze denkt met hoop aan haar liefde die nu op haar wacht in New York, terwijl Martha droomt over haar succes als mode-ontwerpster, nu iedere zeemijl hun dichter bij hun dromen brengt (Elke zeemijl). In Antwerpen hoopt Zulma dat ze spoedig naar haar familie kan gaan in de V.S.. Echter is er een commotie bij hun oude huis. Er is een lijk gevonden in hun beerput. In New York droomt Louise er van de droombruid van de eeuw te zijn, terwijl Jan zijn twijfels heeft over het huwelijk, want zijn hart hunkert ergens nog altijd naar Marie, niet wetende dat ze nu ook onderweg is naar hem ("Ik wil de bruid zijn").

Marie beslist om Gusts voorstel te aanvaarden en de 3e klasse op te zoeken, waar ze wordt herenigd met haar oude vriendin. Natuurlijk licht ze haar in wat er allemaal in tussentijd is gebeurd. In New York lijkt alles voor de trouw vlot te lopen, tot Jan de brief van Marie leest. Ook aan boord van de Belgenland ontdekt Marie dat Jan verloofd is met Louise en ze gaan trouwen. Gust wordt alweer weggestuurd, tegen zijn zin. Marie beslist dat ze met het eerste schip terug naar België gaat. Het noodlot slaat weer toe, want het schip trotseert een storm en Gust is op het bovendek. Martha en Marie trotseren het weer en slagen er in Gust terug over de railing te trekken, maar Martha verliest hier zelf het evenwicht en glijdt weg, waardoor ze in de wilde zee valt en verdrinkt ("De storm" - underscore).

Te New York zit Jan met een dilemma. Hij kan niet meer met Louise trouwen als Marie onderweg is naar hem. Hij raadpleegt Walter voor advies, die hem wilt doen blijven kiezen voor zijn dochter (en zijn bedrijf). Echter staan Jans pijlen op Marie gericht. Walter beslist zijn connecties bij Casteels te raadplegen om zeker te zijn dat Marie aan boord is. Echter vraagt hij dat ze kunnen voorkomen dat Marie voet zet op Amerikaanse bodem, op eender welke manier. In de 3e klasse is intussen de familie Steyaert en Marie in de rouw met het verlies van Martha. Ze kunnen echter haar dood niet rapporteren, omwille dat ze een vals adres hebben aangekocht, een vereiste om in Amerika te kunnen verblijven. Jan droomt van eindelijk na al die jaren Marie terug in zijn armen te houden en te trouwen met zijn ware liefde, maar op de Belgenland krijgt ze onverwachts een medisch onderzoek, onder het mom van een infectie die zou rondgaan op het schip ("Elke zeemijl - reprise"). De dokter zegt dat ze de mazelen heeft en daarmee niet van boord mag gaan en terug moet naar Antwerpen. Gust gelooft dit echter niet, want er zijn geen rode bolletjes die de ziekte aanduiden. Ze legt zich neer bij de beslissing en beslist om afscheid te nemen van Jan ("Afscheid").

Jan krijgt te horen dat Marie's kajuit leeg was en een afscheidsbrief, naast het magazine met de foto van Jan en Louise op de cover, op haar bureau was gevonden, dus de scheepsbemanning gaat er van uit dat ze zelfmoord heeft gepleegd. Jans hart is gebroken en schreeuwt haar naam. Waar wanhoop is, is er voor anderen ook weer hoop. Vanop het bovendek van de Belgenland zien de passagiers hun grote droom verschijnen: Het Vrijheidsbeeld en New York ("Een nieuwe wereld - reprise 2").

Op Ellis Island worden de paspoorten van de passagiers gecontroleerd. Wanneer Martha Steyaerts naam wordt afgeroepen, komt iemand voorwaarts. Marie, die de plaats van Martha inneemt. Echter is daarmee niet alles in orde. Jef wordt opgepakt door de politie, als blijkt dat een arrestatiebevel is uitgevaardigd voor de verdenking van de moord op Desmet. Hij roept Gust na dat hij Marie moet zoeken en bij haar moet blijven. In een Kathedraal van New York arriveert Louise voor haar huwelijk. Echter, wanneer Jan het 'jawoord' moet geven, krijgt hij koude voeten en loopt hij weg van de trouw. Hij eindigt op een parkbankje in Central Park. Met een gebroken hart denkt hij aan de droom die hij had met Marie. Marie vindt hem in het park, omdat iemand haar had verteld dat hij was gaan lopen van de ceremonie... En omdat hij op haar zou wachten, desnoods op een parkbankje in Central Park.

De oude Jan Leemans vertelt dat hij en Marie 3 dagen later trouwden en 3 kinderen kregen en hij het contract van McKenzie om zijn wasmachine daar verder te bouwen heeft aanvaard. Walter moest zijn fabrieken sluiten. Louise zou met een rijke industrieel trouwen, maar na 4 weken al van hem scheiden. Cyriel zou nooit trouwen en begon in plaats daarvan een verzameling zeldzame schildpadden. Zulma en Jef werden herenigd in New York na hun respectievelijke gevangenisstraffen en bleven daar wonen. De Red Star Line ging in 1935 failliet na de beurscrash van 1929 ("Epiloog - finale").

Rolverdeling bewerken

Op 29 augustus 2022 werden de eerste vier castleden bekendgemaakt.[1] Op 17 oktober 2022 werden alle andere leden van de hoofdcast voorgesteld aan het grote publiek. Het gaat telkens om twee acteurs voor dezelfde rol, die elkaar zullen afwisselen tijdens de voorstellingen.[2] Voor de 2de run, die speelde vanaf september 2023, werd de hoofdcast aangevuld met nieuwe namen. In januari 2024 werd aangekondigd dat de musical zijn 3e run ook de laatste gaat zijn.

Personage Acteur
Jan Leemans Jelle Cleymans, Jonas Van Geel, Michiel De Meyer (vanaf september 2023)
Marie Vandaele Ianthe Tavernier, Lotte Stevens, Femke Verschueren (vanaf september 2023)
Louise Vandermeer Charlotte Verduyn, Charlotte Boudry
Walter Vandermeer Peter Van De Velde, Peter Van Den Begin, Geert Van Rampelberg (vanaf maart 2024)
Jakob Frans Van der Aa, Carry Goossens en Ludo Hoogmartens (vanaf september 2023)
Martha Steyaert Free Souffriau, Laura Seys
Rosalie Marleen Merckx, Vera Mann
Jef Steyaert Jan Schepens, Peter Thyssen
Cyriel Nordin De Moor, Michiel De Meyer, Leendert De Vis, Bert Verbeke (vanaf september 2023)
Zulma Hilde Van Wesepoel, Goele De Raedt, Tine Embrechts (vanaf september 2023
Odillon Dirk Van Vaerenbergh, Ludo Hoogmartens, Hugo Sigal (vanaf september 2023)
Jan Leemans (oude versie, stem) Jo De Meyere

Productie bewerken

Jelle Cleymans en Jonas Van Geel wisselen de mannelijke hoofdrol af. Ianthe Tavernier en Lotte Stevens spelen afwisselend de vrouwelijke hoofdrol. Frank Van Laecke staat in voor de regie en het scenario van de musical. Gert Verhulst schreef samen met Jelle Cleymans de liedteksten, terwijl Steve Willaert de muziek en liedjes componeerde.[3][4]

Op 4 dagen tijd werden er 25.000 tickets verkocht.[5] Na 2 weken stond de teller reeds op 50.000 verkochte tickets.[6]

Eind januari trapte de cast de repetitieperiode af met een werkbezoek aan het Red Star Line Museum in Antwerpen.[7]

De teller van de ticketverkoop stond enkele dagen voor de première op 170.000 verkochte tickets.[8]

Tribune bewerken

Net zoals bij '40-'45 en Daens neemt het publiek plaats op acht rijdende tribunes, die allen gestuurd worden door een lokaal op laser gebaseerd navigatiesysteem. Op die manier kunnen verschillende constellaties aangenomen worden, waardoor het spektakel een extra dynamisch karakter krijgt en het publiek meer betrokken wordt bij het verhaal. Iedere tribune weegt 40 ton, is 8 meter hoog, 7 meter breed en 17 meter diep. In totaal kunnen er 1662 toeschouwers plaatsnemen op de tribunes.

Historie bewerken

Tijdens de musical zal een schip een groot deel van het decor uitmaken.[9] Dit schip zou de Belgenland II moeten voorstellen, een schip dat echt heeft gevaren onder vlag van de Antwerpse rederij Red Star Line.

De Red Star Line moest de boeken sluiten in 1935, dit ten gevolge van de beurskrach van 1929, samen met de verstrengde immigratiewetten van de Verenigde Staten van Amerika. Enkele schepen, de Pennland en Westernland opereerde nog een tijd onder Arnold Bernstein, met als thuisbasis Antwerpen, maar deze moest zelf Europa verlaten vanwege het opkomend Nazi-regime in Duitsland. In 1939 werd de Red Star Line Group verkocht aan de NASM/Holland-Amerika lijn. Er zouden na WOII nog enkele schepen onder de maatschappij van de Holland-Amerika Lijn nog varen vanuit Antwerpen.

De Belgenland II maakte haar laatste commerciële vaart in 1933 en de laatste vaart in april 1936 om geschrapt te worden.

Ook worden er enkele vermeldingen gemaakt naar het groeiende antisemitisme dat in de jaren '30 op kwam in Europa en de Sovjet-Unie.

Merchandise bewerken

  • Dvd
  • Cd
  • Programmabrochure
  • Boek (Roman)