Proba-3

Satelliet

Proba-3 zijn twee minisatellieten van de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA). Ze zullen samen gelanceerd worden in een langgerekte ellipsvormige baan met een perigeum van 600 km en apogeum van 60.000 km. Proba-3 wordt gerealiseerd door een consortium van vijftien ESA-lidstaten met als hoofdaannemer het Spaanse SENER en het Belgische Centre Spatial uit Luik als hoofdaannemer voor de coronagraaf.

MissieBewerken

Tijdens de missie zullen twee satellieten in formatie vliegen en samen een 144 meter lange zonnecoronagraaf vormen om de corona van de zon bij de zonnerand te bestuderen. Eén ruimtevaartuig zal de optische telescoop dragen en het tweede ruimtevaartuig zal een deel van de coronagraaf dragen. Tevens worden tijdens deze missie metingen uitgevoerd voor de positionering van twee ruimtevaartuigen.[1]

VoorbereidingenBewerken

Het testen van het sensorsysteem voor de positionering van de satellieten vond plaats in het technische centrum ESTEC van ESA in Noordwijk waarbij gebruik werd gemaakt van de 230 meter lange hoofdgang van het gebouw. Het systeem is zo ontworpen dat de twee satellieten elkaar kunnen vinden en hun relatieve positie tot op enkele millimeters nauwkeurig kunnen schatten over afstanden van 20 tot 250 meter waardoor de ruimtevaartuigen autonoom in formatie kunnen manoeuvreren. [2]