Perigeum

Het perigeum is het punt in een baan rond de Aarde dat het dichtst bij het zwaartepunt van de Aarde ligt. Op deze plaats beweegt een object (komeet, planetoïde, satelliet) in die baan zich het snelst. Het tegengestelde punt heet apogeum. Een algemener woord is periapsis.

Als A de aarde is waarrond object B draait, dan is X het perigeum en Y het apogeum van de omloopbaan.

Zie ookBewerken