Hoofdmenu openen

Hieronder staan alle foto's met hun nummer die in het Portaal:Súdwest-Fryslân voorbij komen.

01 Blauhúster Dakkapel
02 Alligna state
03 Kornwerderzand
04 Windmotor Koudum 1
05 Bunker Kornweerderzand
06 Hindeloopen
07 Broerekerk
08 Hichtum
09 Terpensmole, IJlst
10 Zicht op Parrega
11 Vuurtoren van Stavoren
12 Sluis van Makkum
13 Stadhuis van IJlst
14 Standbeeld Grutte Pier
15 Havenlichten van Stavoren
16 Administratiegebouw Old Burger Weeshuis
17 Laaksum
18 Klokkenstoel Loënga
19 Fietselfstedentocht
20 Windsurfen bij Oudega
21 Zonsondergang Makkum-strand
22 Stadhuis van Sneek
23 Koepelkerk Witmarsum
24 Vrouwtje van Stavoren
25 Jeltesleat aquaduct
26 Waltastins
27 Epemastate
28 Lorentzsluizen
29 Watertoren Sneek
30 Zicht op Hindeloopen
31 Sint Jansbergklooster
32 Kolmeersland
33 Grote of Sint-Gertrudiskerk
34 RK Begraafplaats Sneek
35 Vuurtoren van Workum
36 Grote of Martinikerk 
37 Stadhuis van Bolsward
38 Nauwe Noorderhorne
39 Oegekloostermolen bij Hartwerd
40 Appelmarkt Bolsward
41 Station Sneek
42 Waag van Sneek
43 Krúsrak
44 Bocht fan Molkwar
45 Wilhelminapark
46 Oosthem
47 Kortebaanschaatsen Hindeloopen
48 Oosterpoort
49 Sint-Martinuskerk
50 Oppenhuizen
51 Kapel Sint Antonius Ziekenhuis
52 Friese Stoomtrein Maatschappij
53 Julianapark


bewerk

bewerk

bewerk

bewerk

bewerk

bewerk

bewerk

bewerk

bewerk

Zicht op Parrega1.jpg
Zicht op Parrega

bewerk

bewerk

bewerk

bewerk

Kimswerd - Grutte Pier.jpg
Standbeeld Grutte Pier in Kimswerd

bewerk

bewerk

Administratiegebouw Old Burger Weeshuis..jpg
Administratiegebouw Old Burger Weeshuis

bewerk

bewerk

bewerk

bewerk

bewerk

Zonsondergang bij Makkum IJsselmeer (1).JPG
Zonsondergang Makkum-strand

bewerk

bewerk

Witmarsum Koepelkerk-8.JPG
Koepelkerk van Witmarsum

bewerk

bewerk

bewerk

Pronk Waltastins.png
Waltastins (1747)

bewerk

bewerk

bewerk

bewerk

Zicht op Hindeloopen.jpg
Zicht op Hindeloopen

bewerk

bewerk

bewerk

bewerk

bewerk

bewerk

bewerk

bewerk

bewerk

bewerk

bewerk

bewerk

bewerk

bewerk

bewerk

bewerk

bewerk

bewerk

bewerk

bewerk

bewerk

bewerk

bewerk