Portaal:Insecten

Portaal Insecten

De insecten vormen met bijna 925.000 beschreven soorten verreweg de grootste groep dieren op aarde. Ongeveer 70% van de ruim 1 miljoen beschreven diersoorten behoort tot de insecten.

De wetenschap die zich met de bestudering van insecten bezighoudt is de entomologie. Dit is een tak van de biologie.

Foto van de dag

Belangrijke pagina's

Belangrijke categorieën

Wetenschap van insecten

Verwante portalen

Uitgelicht deze week

Bijtende knut

Ceratopogonidae is een familie van muggen uit de orde tweevleugeligen (Diptera). De soorten worden ook wel knutten genoemd, en in de Engelse taal wordt de term midges of midgies gebruikt, en in de Verenigde Staten ook wel sand flies (zandvliegen), een benaming die in de rest van de wereld staat voor soorten uit de familie motmuggen of Psychodidae. Andere in het Nederlands taalgebied gangbare woorden voor knutten zijn knaasjes, kneiten, mietsen (Noord-Nederland), neefjes (Noord-Nederland), meurzen, alsook het reeds genoemde zandvliegjes.

Alle soorten zijn kleine, 1 tot 4 millimeter lange, gedrongen mug-achtige diertjes, die wereldwijd voorkomen. Wereldwijd komen er ongeveer 700 soorten voor, waarvan 100 in Nederland. De larven leven in zeer vochtige omstandigheden zoals plasjes water in boomstronken, in bladoksels of in oppervlaktewater. Veel soorten zijn belangrijk als bestuiver van planten, ook voor voedselgewassen van de mens zoals cacao. Echter, net als steekmuggen zuigen de vrouwtjes bloed van onder andere gewervelden als de mens voor hun eieren.

Verder lezen
Aromia moschata00001xx mandibule.jpg

Ordes

Thysanura - Protura - Collembola - HaftenEmbioptera - Steenvliegen - Libellen en juffers - Sprinkhanen - Wandelende takken - Mantophasmatodea - Oorwormen - Kakkerlakken - Bidsprinkhanen - Termieten - Stofluizen - Wantsen - Netvleugeligen - Grootvleugeligen - Schorpioenvliegen - Vlinders - Tweevleugeligen - Vlooien - Kevers - Strepsiptera - Vliesvleugeligen - Hemiptera - Grylloblattodea

Rode Lijsten

Sphinx ligustri 20050824 823 part.jpg
Lycaena virgaureae.jpg

Termen

Larve - Imago - Onvolledige gedaanteverwisseling - Volledige gedaanteverwisseling - Exoskelet - Verpopping - Anatomie van insecten - Achterlijf - Vleugel - Facetoog - Rups - Tandem - Tarsus

Etalage

Fairytale bookmark.png

Bidsprinkhanen - Dagpauwoog - Geelgerande watertor - Gehakkelde aurelia - Hommels - Kameelhalsvliegen - Meikever - Mierenleeuwen - Monarchvlinder - Oorwormen - Rechtvleugeligen - Trekvlinder - Vliegend hert - Vlinders

Nieuwe artikelen

Gewenste artikelen


Subportalen van Biologie
Beschermde gebieden · Genetica · Herpetologie · Insecten · Schimmels · Vissen · Vogels · Zoogdieren