Portaal:Insecten

Portaal Insecten

De insecten vormen met bijna 925.000 beschreven soorten verreweg de grootste groep dieren op aarde. Ongeveer 70% van de ruim 1 miljoen beschreven diersoorten behoort tot de insecten.

De wetenschap die zich met de bestudering van insecten bezighoudt is de entomologie. Dit is een tak van de biologie.

Foto van de dag
Syntomis phegea.JPG
Phegeavlinder (Amata phegea)

Belangrijke pagina's

Belangrijke categorieën

Wetenschap van insecten

Verwante portalen

Uitgelicht deze week

Rupsenzakje van een zakjesdrager.

De zakjesdragers of zakrupsvlinders (Psychidae) zijn een familie van vlinders. De familie is vrij klein, met ongeveer 600 tot 800 beschreven soorten. Hiervan komen er ongeveer 350 in Australië voor, terwijl Midden-Europa slechts een dertigtal soorten kent.

De larven van de Psychidae bouwen kastjes of coconnetjes van zijde/spinseldraden en materialen uit de omgeving als zand, aarde, korstmossen of plantaardig materiaal. Deze coconnetjes worden bevestigd aan rotsen, bomen of hekwerk tijdens de verpopping, maar zijn in de rupsfase mobiel.

De larven beginnen al met de bouw van de cocon voordat ze beginnen met eten. De larven van sommige soorten voeden zich met korstmossen, andere geven de voorkeur aan groene bladeren.

Bij veel soorten missen de vrouwelijke exemplaren vleugels, wat de identificatie bemoeilijkt.

De afmeting varieert van minder dan 1 cm tot 15 cm onder enkele tropische soorten. De cocons zijn kenmerkend voor de soort, waardoor de cocons een makkelijker herkenningskenmerk vormen voor het onderscheiden van de verschillende soorten, vaak makkelijker dan de lichamen van de rupsen zelf. Zo is de cocon bij het in de tropen voorkomende geslacht Eumeta zakvormig en met evenwijdig lopende staafjes bezet. Het in Noord-Afrika voorkomende geslacht Amicta kent torentjes met dwars geplaatste rechthoekjes.

De cocons van de meer primitieve soorten zijn vlak. Meer gespecialiseerde soorten tonen een grotere variatie in afmeting, vorm en samenstelling. Vaak zijn de cocons aan de uiteinden versmald. Lichaamskenmerken zijn zeldzaam.

Verder lezen
Aromia moschata00001xx mandibule.jpg

Ordes

Thysanura - Protura - Collembola - HaftenEmbioptera - Steenvliegen - Libellen en juffers - Sprinkhanen - Wandelende takken - Mantophasmatodea - Oorwormen - Kakkerlakken - Bidsprinkhanen - Termieten - Stofluizen - Wantsen - Netvleugeligen - Grootvleugeligen - Schorpioenvliegen - Vlinders - Tweevleugeligen - Vlooien - Kevers - Strepsiptera - Vliesvleugeligen - Hemiptera - Grylloblattodea

Rode Lijsten

Sphinx ligustri 20050824 823 part.jpg
Lycaena virgaureae.jpg

Termen

Larve - Imago - Onvolledige gedaanteverwisseling - Volledige gedaanteverwisseling - Exoskelet - Verpopping - Anatomie van insecten - Achterlijf - Vleugel - Facetoog - Rups - Tandem - Tarsus

Etalage

Fairytale bookmark.png

Bidsprinkhanen - Dagpauwoog - Geelgerande watertor - Gehakkelde aurelia - Hommels - Kameelhalsvliegen - Meikever - Mierenleeuwen - Monarchvlinder - Oorwormen - Rechtvleugeligen - Trekvlinder - Vliegend hert - Vlinders

Nieuwe artikelen

Gewenste artikelen


Subportalen van Biologie
Beschermde gebieden · Genetica · Herpetologie · Insecten · Schimmels · Vissen · Vogels · Zoogdieren