Hoofdmenu openen
Portaal Insecten

De insecten vormen met bijna 925.000 beschreven soorten verreweg de grootste groep dieren op aarde. Ongeveer 70% van de ruim 1 miljoen beschreven diersoorten behoort tot de insecten.

De wetenschap die zich met de bestudering van insecten bezighoudt is de entomologie. Dit is een tak van de biologie.

Foto van de dag
Cantharis livida01.jpg

Belangrijke pagina's

Belangrijke categorieën

Wetenschap van insecten

Verwante portalen

Uitgelicht deze week

BIEDRONA.JPG

Kevers (Coleoptera) zijn insecten waarbij de voorvleugels veranderd zijn in harde schilden die de achtervleugels bedekken. Ze vormen de grootste orde van de insecten en zijn vanwege het wereldwijde voorkomen en de enorme soortenrijkdom samen met de vlinders een van de weinige insectengroepen die bij het grote publiek bekend is. De schattingen van het aantal keversoorten variëren naargelang van de auteur: van "veel meer dan 300.000 beschreven soorten" tot 500.000 soorten (peildatum 1987), wat overeenkomt met 40% van alle insectensoorten. Men weet dat er nog veel soorten níet beschreven zijn.

In Europa komen zo'n 20.000 soorten voor. In Nederland en België komen ca. 4.000 soorten kevers voor, waaronder veel waterkevers zoals de geelgerande watertor en het schrijvertje. Bekende landkevers zijn de lieveheersbeestjes, de boktorren en de bladhaantjes.

Etymologie

Het woord kever stamt waarschijnlijk af van het Middelhoogduitse këver of kevere, wat kaak betekent in het Nederlands. Deze naam werd toen wel vaker gebruikt voor ongedierte dat landbouwgewassen aantastte door eraan te knagen, en had derhalve bijvoorbeeld ook betrekking op de sprinkhanen en koolrupsen.

Verder lezen
Aromia moschata00001xx mandibule.jpg

Ordes

Thysanura - Protura - Collembola - HaftenEmbioptera - Steenvliegen - Libellen en juffers - Sprinkhanen - Wandelende takken - Mantophasmatodea - Oorwormen - Kakkerlakken - Bidsprinkhanen - Termieten - Stofluizen - Wantsen - Netvleugeligen - Grootvleugeligen - Schorpioenvliegen - Vlinders - Tweevleugeligen - Vlooien - Kevers - Strepsiptera - Vliesvleugeligen - Hemiptera - Grylloblattodea

Rode Lijsten

Sphinx ligustri 20050824 823 part.jpg
Lycaena virgaureae.jpg

Termen

Larve - Imago - Onvolledige gedaanteverwisseling - Volledige gedaanteverwisseling - Exoskelet - Verpopping - Anatomie van insecten - Achterlijf - Vleugel - Facetoog - Rups - Tandem - Tarsus

Etalage

Fairytale bookmark.png

Bidsprinkhanen - Dagpauwoog - Geelgerande watertor - Gehakkelde aurelia - Hommels - Kameelhalsvliegen - Meikever - Mierenleeuwen - Monarchvlinder - Oorwormen - Rechtvleugeligen - Trekvlinder - Vliegend hert - Vlinders

Nieuwe artikelen

Gewenste artikelen


Subportalen van Biologie
Beschermde gebieden · Genetica · Herpetologie · Insecten · Schimmels · Vissen · Vogels · Zoogdieren