Hoofdmenu openen
A female bed bug is held upside-down by a male bed bug, as he traumatically inseminates her abdomen.
Een bedwants (Cimex lectularius) tijdens een traumatische inseminatie. Het vrouwelijke exoskelet (boven) is duidelijk zichtbaar gebarsten rond de plaats van inseminatie.

Traumatische inseminatie treedt bij sommige insecten op (onder andere bij de bedwants en bij strepsiptera) en betekent dat het mannetje het lichaam van het vrouwtje doorboort om de zaadcellen op de bestemde plaats te kunnen brengen. Er wordt meestal geen gebruik gemaakt van een vrouwelijk paringsorgaan. Soms is dat er wel maar wordt het bij de paring vernield. In dit geval kan het vrouwtje dus maar één keer paren in haar leven. Bij de bedwants is het echter gebruikelijk dat het vrouwtje meerdere malen paart.