Portaal:Paleontologie

 Hoofdpagina    Meehelpen    Overleg  
 Geofysica    Weer & Klimaat    Opwarming van de Aarde    Geologie    Mineralen & Geochemie    Paleontologie    Landschap & Ondergrond  
Portaal Aardwetenschappen
Aardwetenschappen, ook wel geowetenschappen genoemd, is de verzamelnaam voor alle wetenschappen die de planeet Aarde bestuderen
Artikelenoverzicht paleontologie:
Paleontologie (Grieks: παλαιός palaios, "oud", en ὄν, on, "wezen") is de studie van het leven in het geologisch verleden, gebaseerd op alle fossiele resten of sporen van planten en dieren. Dit omvat ook hun afstamming en verwantschap met nu levende planten en dieren, hun leefomgeving (paleomilieu) en de chronologie van de geologische geschiedenis van de Aarde.

Onder 'sporen' wordt alles verstaan wat een organisme, zowel actief als passief, maakt of achterlaat. Hieronder vallen graafgangen, kruipsporen, boorgaten, pootafdrukken, holen, nesten, coprolieten (uitwerpselen), etc. Tezamen worden dit ook ichnofossielen genoemd. De studie die zich hierop toelegt is de ichnologie. (lees verder)

Evolutiebiologie is het vakgebied binnen de biologie dat zich bezig houdt met het bestuderen van de evolutie van soorten. Dit kan gebeuren door het vergelijken van zowel genetisch materiaal als morfologische eigenschappen. In beide gevallen worden verwantschappen tussen verschillende (al dan niet uitgestorven) soorten onderzocht waarna een fylogenetische stamboom kan worden opgesteld. Naast het vaststellen van specifieke afstammingen onderzoekt evolutiebiologie de algemene mechanismen waarmee biologische evolutie plaatsvindt. (lees verder)

Algemeen:
Hoofdartikelen: biostratigrafie, fossiel, paleobotanie, paleontologie, paleontologen, paleozoölogie, palynologie, tafonomie
Categorieën: paleontologie, paleo-ichthyologie, paleobotanie, paleozoölogie
Fossiele soorten:
Selectie van artikelen: ammonieten, belemnieten, dinosauriërs, foraminifera, mammoeten, rudisten, trilobieten
Categorieën: fossielen, Hominidae, levende fossielen, plantfossiel
Evolutiebiologie:
Hoofdartikelen: darwinisme, evolutiebiologie, evolutie, fylogenetica, genetica, genetische drift, genetische variatie, levend fossiel, natuurlijke selectie, populatiegenetica, Red Queenhypothese, uitsterving
Categorieën: evolutie, genetica, mutaties, evolutie van de mens
Biogeologie: biogeologie, biosfeer, ecologie, ecosysteem
Verwante portalen: Biologie - Dinosauriërs
Portalen

Hulp-en-beheerportaal · Gebruikersportaal · Navigatieportaal · In het nieuws

Biologie · Geschiedenis · Kunst & Cultuur · Landen & Volken · Mens & Maatschappij · Politiek · Religie · Sport · Taal · Wetenschap & Technologie

Portaal van de week: Autosport