Hoofdmenu openen

Politieke correctheid (soms afgekort tot policor of pc) is een pejoratieve term voor het vermijden van taaluitingen of gedragingen omdat deze als beledigend of discriminerend kunnen worden beschouwd voor bepaalde als achtergesteld of gemarginaliseerd te boek staande groepen (met name minderheden). De omkering 'politiek incorrect' wordt wel in positieve zin gebruikt om verondersteld kwetsende uitingen een rebelse klank te geven.

DebatBewerken

Er zijn diverse discussies rondom de term 'politieke correctheid'. In Nederland zijn vooral Frits Bolkestein, Pim Fortuyn, Paul Scheffer, Herman Vuijsje en Martin Sommer bekende critici. Er zijn critici van politieke correctheid die zich links in het politiek spectrum bevinden, zoals Femke Halsema, Bill Maher en Slavoj Žižek.

'Inflatie van woorden'Bewerken

Politiek correct taalgebruik gaat mee met de tijd. Zo kan 'invalide' in de ene periode een welkom alternatief zijn voor 'kreupel', maar later zelf weer als te hard worden ervaren en langzaamaan worden vervangen door een term als 'gehandicapte', daarna gevolgd door 'persoon met een fysieke beperking'. Ook blijkt vaak dat een aanvankelijk neutraal bedoelde term op den duur niet is opgewassen tegen de realiteit van de negatieve lading van het aangeduide begrip, waarna een nieuwe benaming moet worden ingevoerd, die echter na verloop van tijd op zijn beurt eveneens weer moet worden vervangen, enzovoorts.

'Nieuwe onderdrukking'Bewerken

Een ander punt dat de genoemde critici inbrengen tegen politieke correctheid is dat het de vrijheid van meningsuiting beperkt. Doordat op diverse uitspraken een taboe komt, ontstaat daarmee mogelijk een soort nieuwe onderdrukking (in hyperbool ook wel 'gedachtenpolitie' genoemd).

Voorbeelden van politieke correctheidBewerken

Critici van politieke correctheid wijzen op diverse gebeurtenissen die zij scharen onder het begrip 'politiek correct'. Enkele voorbeelden zijn:

  • De 'walk-on-girls' die met dartspelers mee het podium op lopen, verdwijnen in Engeland omdat dit seksistisch zou zijn.[1]
  • Justin Trudeau, premier van Canada, berispte een studente die tijdens een vraag aan hem het woord 'mankind' gebruikte: ze moest het meer neutrale, maar onbestaande woord 'peoplekind' toepassen.[2]

Zie ookBewerken