Onder gendergelijkheid verstaat men de gelijkstelling en gelijke behandeling van mensen met een verschillend geslacht, gender of seksuele geaardheid in het maatschappelijk verkeer en voor de wet.

Gendergelijkheid werd onder andere actueel door de oprichting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid (European Institute for Gender Equality) als agentschap van de Europese Unie.

Gendergelijkheid betreft onder meer

  • gelijkheid van man en vrouw in het maatschappelijk verkeer
  • geen discriminatie naar geslacht
  • geen discriminatie naar genderpresentatie.

GeslachtsblindheidEdit

De eigenschap van een regeling (en analoog voor een voorwerp) dat "man" en "vrouw" verwisseld kan worden gaat minder ver dan de eigenschap, soms geslachtsblindheid genoemd, dat sekse helemaal niet aan de orde is (of elk afzonderlijk woord "man" kan worden vervangen door "vrouw" en omgekeerd). De eerste sluit niet uit dat slechts een heterohuwelijk mogelijk is, dat er aparte toiletten zijn, of in een school aparte jongensklassen en meisjesklassen, geslachtsblindheid wel.

Er zijn uiteraard medische onderzoeken en behandelingen waarbij geslachtsblindheid niet aan de orde kan zijn. Ook bij sommige kleding kan onderscheid functioneel zijn, en bij urinoirs.

Zie ookEdit