Canadees parkeren

Canadees parkeren is het parkeren van een auto met twee wielen op het trottoir en met twee wielen op de rijbaan. Deze manier van parkeren is alleen toegestaan waar dit is aangegeven met een verkeersbord. In Nederland is dit bord E08b uit het RVV 1990. In België is dit het bord E9f uit het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Canadees parkeren in Hengelo

Diverse gemeenten staan het Canadees parkeren toe in bepaalde straten waar de doorgang wordt belemmerd voor hulpdiensten. Het is met name voor brandweerauto's vaak lastig om door smalle straten te rijden waar auto's ruim staan geparkeerd. Ook zijn er situaties waarin Canadees parkeren ten bate van de hulpdiensten wordt verplicht.[1] In andere gevallen wordt Canadees parkeren gedoogd, bijvoorbeeld bij een schrijnend tekort aan beschikbare parkeerruimte.