Overleg:Liberalisme in Nederland

Active discussions

Overleg over dit artikel

Hedendaagse verschillen: Standpunten D66 en GroenLinksBewerken

Ik vind de invulling van de standpunten van D66 niet terecht en 'zwart - wit'. Want D66 is tegen kernenergie, en wil deze op termijn dan ook sluiten. Ook is D66 in feite ook niet tegen gratis kinderopvang; deze wil het kindgebonden budget aanpassen, dus indirect is de kinderopvang dan wel gratis...

GroenLinks is, volgens de website (http://standpunten.groenlinks.nl/bestuurlijke-vernieuwing) vóór referenda, en deze is inderdaad weggestemd, maar niet uit het partijprogramma geschrapt.

Ook wil Groenlinks dat de gemeenteraad een burgemeester aanstelt, indirect wordt deze dus wel gekozen.

'Voor' en 'tegen' vind ik hier niet helemaal gepast, ik zie graag meer voetnoten, of een onderbouwing.

Ik heb besloten dit niet zelf aan te passen, maar eerst op de overlegpagina te zetten, omdat dit enigszins discutabel is. Wat ook een mogelijkheid is deze stellingen gewoon zelf aan de partijen voor te leggen, zodat we niet zelf hoeven te oordelen als een partij vóór of tegen een stelling is.

Over het algemeen kan wel aangenomen worden dat GroenLinks en D66 qua opvattingen niet erg sterk van elkaar verschillen...

--82.170.7.6 5 jul 2010 00:20 (CEST) (overigens, sorry dat ik niet ben ingelogd)


Hedendaagse verschillenBewerken

Op zich een aardig overzicht. Echter vraag ik me af, waarom Groenlinks wel staat opgenomen en bijvoorbeeld de PvdA niet. Toch ook een duidelijk voorbeeld van ontplooings-liberalen lijkt me en een stroming die geen zins thuis hoord tot de socialistische tak. Daarnaast delen de PvdA en de VVD dezelfde liberale voor-oorlogse partij.

Daarnaast stoor ik me aan dat bij de VVD enkele dingen op tegen staan. Neem bijvoorbeeld de hypotheek aftrek beperken. De VVD is voor het afschaffen van de hypotheek aftrek op termijn. Het heeft alleen in het verkiezingsprogramma gekozen om de komende kabinets periode er niet aan te willen komen, omdat dit de prille groei van de economie in de weg zou kunnen staan. De burgers hadden aldus de VVD al genoeg hervormingen te verduren gehad onder Balkenende II en III. Het was tijd voor wat rust. Dus om dan te zeggen dat de VVD daar tegen is, lijkt me wat overdreven.

Op het gebied van Referenda is de VVD ook niet echt tegen, echter de VVD wil alleen referenda als het om grondwettelijke wijzigingen gaat. De VVD was ook voor het referenda voor de europese grondwet overigens. Dus neemt dit nog zeer ruim ook. gebruiker:BasBruurs]Klassiek-liberalismeBewerken

Een echte klassiek-liberale stroming heeft Nederland niet meer na de Tweede Wereldoorlog, wel een duidelijk conservatief-liberale stroming (PVV, Trots op Nederland en een deel van de VVD)en een sociaal-liberale stroming (D66, GroenLinks, deel van de VVD en een deel van de PvdA). --Kees.verhoog 20 jun 2009 13:50 (CEST)


Partij voor de VrijheidBewerken

Ook heb ik de PVV toegevoegd bij de vergelijkingen. Alhoewel de PVV steeds diverser wordt in de standpunten en verder verwijderd raakt van het liberale gedachte goed (denk aan de economische standpunten: http://www.nrc.nl/binnenland/article2269955.ece/PVV_schuift_op_naar_links_over_economie), heeft de PVV in haar schriftelijke pijlers (o.a. Klare Wijn en de Onafhankelijkheidsverklaring) toch zeker duidelijk conservatief-liberale punten staan. --Kees.verhoog 20 jun 2009 14:10 (CEST)

@TaketaBewerken

Ik zie dat je mijn wijzigingen teruggedraaid hebt. Is daar een reden voor? Alle beweringen waar ik een feit-sjabloon bij geplaatst heb zijn zonder bron. Naar mijn beste weten zijn de feit-sjablonen bedoeld voor bronloze beweringen die in twijfel getrokken worden.

Groet, Knowalles (overleg) 29 apr 2012 23:16 (CEST)

Beste Knowalles, terugdraaien was niet mijn bedoeling, ik wilde de ongedaan knop gebruiken, excuses voor enig ongemak. De bijdragen zijn naar mijn mening geen verbetering van het artikel, maar een verslechtering. Massaal plaatsen van feit sjablonen vind ik geen goed gebruik. Je kunt de overlegpagina gebruiken hiervoor. Erger vind ik de sjablonen in kopjes wat al helemaal ongebruikelijk is. Hiernaast komt de verandering van "gratis kinderopvang" naar "Met belastinggeld gefinancierde kinderopvang" op mij over als op elke slak zout leggen. Al met al vind ik de bijdragen dus een verslechtering. Met vriendelijke groet, Taketa (overleg) 29 apr 2012 23:33 (CEST)
Beste Taketa,
De reden van de feit-sjablonen was dat ik niet meteen wijzigingen wilde aanbrengen in bestaande teksten die m.i. onjuist en/of ongefundeerd zijn. Je maakt een valide punt dat dit i.p.v. middels feit-sjablonen ook d.m.v. de overlegpagina had gekund. Ik zal dit advies ter harte nemen en spoedig het overleg alhier starten.
Groet, Knowalles (overleg) 29 apr 2012 23:51 (CEST)

Bronvermelding ontbreekt in dit artikelBewerken

De referentielijst bij dit artikel bevat slechts twee artikelen die bovendien slechts dienen ter onderbouwing van twee zeer specifieke feiten in het artikel. Alle overige Behauptungen, zoals onze Oosterburen het met zo'n prachtig woord weten te zeggen, zijn niet onderbouwd.

Iets specifieker, ontbreekt onder de verschillende koppen onderbouwing met bron voor de volgende beweringen:

Naoorlogs liberalismeBewerken

 • "In de beginjaren van deze nieuwe partij stond deze partij bekend als sociaal-liberaal, maar vanaf begin jaren '70 begon de VVD onder Hans Wiegel een conservatievere koers te varen waardoor de partij vooral voor zwevende CDA-kiezers een alternatief werd."
 • De bewering dat F. Bolkestein en H. Wiegel conservatief-liberaal zijn. Hebben ze zichzelf zo ooit genoemd? Zijn ze door een gezaghebbende bron ooit zo genoemd? Zo ja, door welke dan?
 • De bewering dat M. Rutte en J. van Aartsen sociaal-liberaal zijn. Hebben ze zichzelf zo ooit genoemd? Zijn ze door een gezaghebbende bron ooit zo genoemd? Zo ja, door welke dan?
 • Dat D66 is opgericht door ex-VVD'ers. Parlement.com vermeldt dit niet.
 • "Vanaf 2002 heeft de VVD het weer moeilijk, concurrenten als de LPF en de Partij voor de Vrijheid vormen voor de conservatief-liberale kiezers een alternatief voor de 'te linkse' VVD."
 • "Onder de sociaal-liberaal Mark Rutte legt de VVD de nadruk weer op rechtse thema's zoals immigratie en veiligheid in de hoop de rechtse kiezers weer terug te winnen." Heeft Rutte dit ooit zo uitgesproken? Is het niet net zo goed mogelijk dat de VVD de thema's daadwerkelijk belangrijk vindt en ze dus niet om electorale redenen benadrukt?
 • "Sommige sociaal-liberalen kunnen zich echter niet vinden in dit verhaal en stappen over op D66, daarentegen vinden sommige conservatief-liberale kiezers het draaierig overkomen en kiezen voor de PVV." Is er een bron voor deze vermeende kiezersstroom onder sociaal- en conservatief-liberalen?
 • "In 2004 begon partijleider Femke Halsema GroenLinks eveneens te positioneren als vrijzinnige, sociaal-liberale partij."

Partijen en organisatiesBewerken

 • De verdeling en het noemen van de verschillende partijen. Zien de partijen zichzelf zo? Of gezaghebbende bronnen? Zo ja, welke?

Hedendaagse verschillenBewerken

 • De keuze voor de verschillende onderwerpen. Zijn de partijen het over alle andere onderwerpen eens? Lijkt me niet. Waar is de keuze voor de verschillende onderwerpen dan op gebaseerd?

Liberale leidersBewerken

 • Het noemen van de verschillende liberalen. Zien zij zichzelf zo? Of gezaghebbende bronnen? Zo ja, welke?

Parlementaire vertegenwoordigingBewerken

 • De keuze om alleen VVD en D66 als liberaal te beschouwen. Dit is overigens bovendien inconsistent met de rest van het artikel.

Bovendien lijkt me vermelding van 'LibDem' NE, aangezien de partij nog nooit ook maar één zetel heeft behaald bij de Tweede Kamerverkiezingen.

Als voor de bovenstaande beweringen geen bronvermelding toegevoegd kan worden, dan zal ik het artikel - mét bronvermelding, uiteraard - herschrijven.

Groet, Knowalles (overleg) 30 apr 2012 04:31 (CEST)

POVBewerken

De Van Dale is toch vrij duidelijk over wat liberalisme is:

"Li•be•raal 1. (politiek) voorstander van een zo groot mogelijke vrijheid op economisch en cultureel gebied, van een zo gering mogelijke overheidsbemoeienis"

Dit artikel doet alsof Liberalisme conservatief of sociaal kan zijn, maar dat klopt duidelijk niet met wat Van Dale ervan vindt. Ik plak er maar even POV op totdat dit raadsel de wereld uit is.

Joepnl (overleg) 23 aug 2012 19:38 (CEST)

Als je even doorgezocht had naar bronnen ipv. Van Dale's definitie uit te breiden met je eigen interpretatie, dan had je ontdekt dat er geen probleem is. Ik verwijs graag naar Giddens voor het bestaan van een sociaal-liberale stroming. QVVERTYVS (hm?) 27 mei 2016 12:47 (CEST)

Twijfel juistheidBewerken

 • Er wordt niet gebruikgemaakt van bronnen;
 • Partijen en personen wordt een ideologie toegeschreven (liberalisme of een vorm hiervan) waar dit hoogst discutabel is (bv. de PVV en GroenLinks als liberaal). Dit gebeurt, net als in de rest van het artikel, zonder verwijzing naar een bron, laat staan een academische (betrouwbare) en relevante bron;
 • Het artikel is intern tegenstrijdig: onder de koppen "Partijen en organisaties", "Hedendaagse verschillen" en "Liberalen" worden GroenLinks, D66, VVD en PVV "liberaal" genoemd, maar onder de kop "Parlementaire vertegenwoordiging" zijn ineens alleen nog de VVD en D66 liberaal;
 • Het kopje "Hedendaagse verschillen" is aantoonbaar verouderd/onjuist (GroenLinks is bijvoorbeeld vóór referenda; de partij heeft de initiatiefwet zelfs (mede-)ingediend). Ook hier geldt weer dat elke bronverwijzing ontbreekt;

Met liefdevolle groet, uw man Knowalles 25 mei 2016 11:25 (CEST)

 • Bezwaar nummer één (Er wordt niet gebruikgemaakt van bronnen) is aantoonbaar onjuist, onderaan staan immers gewoon twee bronnen. Wellicht twijfelt Knowalles aan de kwaliteit hiervan. Dat kan (en misschien is er ook idd. iets voor te zeggen), maar dat is iets heel anders dan dat er helemaal geen bronnen gebruikt zouden zijn.De Wikischim (overleg) 26 mei 2016 17:07 (CEST)
  Mogelijke plek om dit verder te bespreken: Wikipedia:De Commotie, al moet ik hier meteen aan toevoegen dat ik niet het idee heb dat die pagina erg leeft. De Wikischim (overleg) 26 mei 2016 17:14 (CEST)
  Die bronnen gaan, zoals de oplettende lezer in één oogopslag had gezien, niet over Liberalisme in Nederland (het onderwerp van dit artikel). Je kan ook een artikel over fruitvliegjes beginnen en daar een bron aan toevoegen waaruit blijkt dat bananen inderdaad geel zijn, maar ook dat zou een bronloos artikel zijn.
  Met liefdevolle groet, uw man Knowalles 27 mei 2016 10:59 (CEST)
  N.B. Let wel, voor je hier aanstoot aan neemt, ik doelde hierboven op rijpe (doch niet overrijpe) bananen. Die zijn geel.

Ik heb het twijfelsjabloon zojuist hersteld. Twee nieuwsberichtjes uit 2010 en een geschrift van Thorbecke zijn niet voldoende om een overzicht van een paar eeuwen liberalisme te geven. Het lemma weerspiegelt dat: het is een aaneenschakeling van losse feitjes en inschattingen. Bijgevolg:

 • zijn er vier liberale stromingen in de inleiding, maar drie in het overzicht van partijen;
 • wordt D66 opgericht nadat Hans Wiegel in de jaren 70 stemmers van het in 1980 opgerichte CDA probeert over te halen;
 • krijgt de Libertarische Partij meer aandacht dan partijen die jarenlang in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren;
 • vallen GroenLinks en PVV in dezelfde stroming.

De Engelstalige Wikipedia heeft zo te zien een iets beter artikel. Terugvertaling daarvan zou een begin van verbetering kunnen zijn. FNAS (overleg) 8 aug 2018 12:24 (CEST)

Externe links aangepastBewerken

Hallo medebewerkers,

Ik heb zojuist 1 externe link(s) gewijzigd op Liberalisme in Nederland. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht:

Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.

Groet.—InternetArchiveBot (Fouten melden) 10 okt 2017 12:22 (CEST)

Terugkeren naar de pagina "Liberalisme in Nederland".