Hoofdmenu openen

De Vereniging Vlaamse Academici (VVA) is een Vlaamse, pluralistische en Vlaamsgezinde vereniging van academici.

Het VVA werd in het begin van de twintigste eeuw opgericht als groepering van regionale oud-studentenkringen afkomstig van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (OKVHV). Tot 1960 stond de vereniging bekend onder de naam Algemeen Vlaams Oud-Hoogstudentenverbond.

Het VVA beoogt culturele en maatschappelijke vorming, wil de verspreiding van wetenschap en cultuur bevorderen en behartigt de belangen van academici. Daarnaast staat de verdere Vlaamse ontvoogding en ontplooiing van de Nederlandse cultuur centraal.

De huidige algemene voorzitter is Lic. Paul Becue sinds 1 september 2016 . Enkele van zijn voorgangers waren em. prof. dr. Reinhart Verschoore, prof. dr. Frank Fleerackers, prof. dr. Matthias Storme en prof. dr. Eric Ponette. Het VVA werkt nauw samen met andere Vlaamsgezinde verenigingen zoals de Marnixring of de Orde van den Prince. Het zetelt ook in het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen. Het VVA gaf het driemaandelijkse tijdschrift Vivat Academica uit dat van 2008 tot 2012 omgevormd werd tot een jaarboek.

Speerpunt in zijn werking tijdens de laatste jaren is de bevordering en de vrijwaring van het Algemeen Nederlands in Vlaanderen. Het VVA kant zich ook tegen een overmatige en ondoordachte verengelsing van de Vlaamse universiteiten en hogescholen.

Elk jaar doorgaans in maart of april komen de leden van de afdelingen samen in een stad voor hun Algemene Ledendag. Die omvat een stedelijk cultureel programma, een academische zitting rond een relevant maatschappelijk thema, de uitreiking van de jaarlijkse VVA-prijs aan een academicus of verdienstelijke personaliteit. Gedurende het jaar realiseren de respectieve afdelingen in Vlaanderen hun cultureel en vormend werkingsprogramma.

Op 18 februari 2017 veranderde het Verbond der Vlaamse Academici zijn naam in 'Vereniging Vlaamse Academici", afgekort 'VVA'.

Externe linksBewerken