De Operatie Allied Force was een militaire operatie van de NAVO tegen de Federale Republiek Joegoslavië tijdens de Kosovo-oorlog.

Van 24 maart tot 10 juni 1999 bombardeerde de NAVO militaire doelen en burgerobjecten in het toenmalige Joegoslavië, zonder dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties daar een mandaat voor had gegeven. Naast conventionele bommen werden bij de bombardementen omstreden clusterbommen en raketten met verarmd uranium gebruikt. Niet-ontplofte delen van clusterbommen vormen nog steeds een gevaar voor burgers. Het achtergebleven verarmde uranium leidt volgens enkele onderzoeken in bepaalde gebieden tot een verhoogde radioactiviteit, waardoor er vaker kanker zou optreden bij de burgerbevolking in die gebieden.

In totaal vielen er bij de NAVO-bombardementen tussen de 500 en de 570 burgerslachtoffers.

Bombardement op de Servische omroep RTSBewerken

Op 23 april 1999 werd de Servische staatszender RTS gebombardeerd, waarbij 16 doden vielen. Volgens organisaties zoals Amnesty International was sprake van een oorlogsmisdaad.[1] Amnesty International blijft daarom ook vandaag de dag pleiten voor een onafhankelijk onderzoek.[2]