Omgevingsdienst

adviserende instantie voor milieuvergunningen

Een omgevingsdienst is een Nederlandse instantie belast met vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu en de fysieke leefomgeving. Omgevingsdiensten houden toezicht en handhaven op het gebied van veiligheid, luchtkwaliteit, geluid, licht, energie, afval, asbest en bodem in hun werkgebied. De omgevingsdiensten adviseren daarnaast inwoners en bedrijven op het gebied van omgevingsvergunningen.[1] Sommige omgevingsdiensten hebben nog extra taken, zoals op het gebied van bouw- en woningtoezicht en het toezien op Seveso-bedrijven (voorheen Besluit risico's zware ongevallen, of Brzo).[2] Opdrachtgevers en eigenaars van de omgevingsdiensten zijn de provincies en gemeenten.[3]

De 28 omgevingsdiensten in 2024

De omgevingsdiensten

bewerken

De diensten zijn per 1 januari 2024 verdeeld in 28 regionale omgevingsdiensten, verspreid over Europees Nederland.[1] Daarnaast vormen de 28 omgevingsdiensten samen de vereniging Omgevingsdienst NL.

Omgevingsdienst Vestigingsstad Grootste gemeente Provincie(s) Seveso-omgevingsdienst
Groningen   Veendam   Groningen   Groningen Ja
Friesland   Grouw   Leeuwarden   Friesland Nee
Drenthe   Assen   Emmen   Drenthe Nee
IJsselland   Zwolle   Overijssel Nee
Twente   Almelo   Enschede Nee
Veluwe   Apeldoorn   Gelderland Nee
Achterhoek   Hengelo   Doetinchem Nee
De Vallei   Ede Nee
Regio Arnhem   Arnhem Nee
Regio Nijmegen   Nijmegen Ja
Rivierenland   Tiel Nee
Utrecht   Utrecht   Utrecht Nee
Regio Utrecht   Utrecht   Veenendaal Nee
Flevoland en Gooi & Vechtstreek   Lelystad   Almere   Flevoland en   Noord-Holland Nee
Noord-Holland-Noord   Hoorn   Alkmaar   Noord-Holland Nee
IJmond   Beverwijk   Haarlem Nee
Noordzeekanaalgebied   Zaandam   Amsterdam Ja
Haaglanden   Den Haag   Zuid-Holland Nee
West-Holland   Leiden Nee
Midden-Holland   Gouda Nee
Rijnmond   Schiedam   Rotterdam Ja
Zuid-Holland Zuid   Dordrecht Nee
Zeeland   Terneuzen   Zeeland Nee
Midden- en West-Brabant   Tilburg   Noord-Brabant Ja
Brabant-Noord   's-Hertogenbosch Nee
Zuidoost-Brabant   Eindhoven Nee
Limburg-Noord   Roermond   Venlo   Limburg Nee
Zuid-Limburg   Maastricht Ja

Omgevingswet

bewerken

De omgevingsdiensten spelen een rol bij de uitvoering van de Omgevingswet,[4] die na veelvuldig uitstel op 1 januari 2024 in werking is getreden.[5]

Referenties

bewerken