Hoofdmenu openen

De Gezamenlijke Brandweer (GB) is een brandweerkorps in de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Het korps is in 1997 begonnen als een publiek-private samenwerking tussen de gemeente Rotterdam, de toenmalige gemeente Rozenburg en ongeveer 50 bedrijven in voornamelijk de petrochemie, raffinage, transport en logistiek. Het korps levert brandweerzorg voor de bedrijven en de gemeente Hoogvliet, Pernis en Rozenburg. Het fungeert als een kruising tussen een regulier gemeentelijk brandweerkorps en een bedrijfsbrandweer. Het korps neemt de verplichting voor het in stand houden van een bedrijfsbrandweer over van de deelnemende bedrijven. Vanwege de aard van de bedrijven heeft het korps een aantal vrij unieke specialismen opgebouwd zoals de Industriële Brandbestrijdings Pool (voor grootschalige brandbestrijding in industriële complexen), gaspakkenteams, hoogteredden en scheepsbrandbestrijding. Deze specialismen zijn ook inzetbaar buiten het verzorgingsgebied of de veiligheidsregio. Naast de brandweerzorg verzorgt de GB ook trainingen op het gebied van bedrijfshulpverlening, het werken met Ademluchttoestel, gevaarlijke stoffen en crisismanagement.

Gezamenlijke Brandweer
Plaats Rotterdam
Werkgebied Rotterdam-Rijnmond
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Opgericht 1997
Eigenaar Overheid (openbaar lichaam)
Voorzitter Burgemeester Rotterdam
Aantal leden 50 bedrijven en overheid
Aantal werknemers 260
Aantal kazernes 6 beroepskazernes en 2 vrijwilligersposten
Website

Openbaar lichaam Gezamenlijke BrandweerBewerken

De Gezamenlijke Brandweer is rechtspositioneel een openbaar lichaam (Openbaar Lichaam Gezamenlijke Brandweer). Zij volgt de rechtspositie van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Het bestuur van het OLGB heeft de controletaak en de openbare verantwoordingsplicht. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van beide gemeenten en de CIBUA en wordt voorgezeten door de burgemeester van Rotterdam. Het toezicht op de bedrijfsvoering is gedelegeerd aan de Bestuurscommissie.

De bestuurscommissie is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de bedrijfsvoering en wordt eveneens gevormd door vertegenwoordigers van de Gemeente Rotterdam en de CIBUA. Hiervoor levert de Gemeente Rotterdam de voorzitter.

Kazernes van de Gezamenlijke BrandweerBewerken

De Gezamenlijke Brandweer beschikt over acht kazernes. Zes hiervan zijn beroepsmatig. De andere twee zijn vrijwillig. Elke beroepskazerne heeft een specialisme die zowel voor het verzorgingsgebied als voor de regio worden ingezet. Ook bezit elke kazerne over een haakarmunit met schuimvormend middel.

Kazerne Don Berghuijs

De kazerne is 24-uur bemand en is gevestigd vlak bij het Beneluxplein. De brandweermensen zijn inzetbaar voor incidenten binnen de gemeentes Hoogvliet en Pernis en de petrochemische industrie aan de noordkant van de A15. Daarnaast beschikt de Don Berghuijs-kazerne over het nieuwste snufje op het gebied van binnenbrandbestrijding. Sinds het voorjaar van 2009 is het zogenaamde Cobra-systeem ingebouwd in de blusmaterialen-haakarmunit. De kazerne beschikt over een tankautospuit, een haakarmvoertuig en een schuimblusvoertuig.

Kazerne Botlekweg

De kazerne Botlekweg is ook 24 uur bemand en verzorgt de brandweerzorg in de oostkant van de Botlek Rotterdam In verband met de strategische ligging (naast de A15) levert deze kazerne naast industriële brandbestrijding ook veel hulpverlening en biedt hij assistentie aan de gemeenten Hoogvliet en Spijkenisse. Als specialisme faciliteren zij de ontsmettingseenheid van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De ontsmettingseenheid wordt ingezet bij ongevallen met gevaarlijke stoffen binnen en buiten het verzorgingsgebied. Omdat zich in het verzorgingsgebied van de kazerne Botlekweg veel grote petrochemische bedrijven bevinden zijn hier, net als op de kazerne Don Berghuijs, twee verschillende voertuigen gestationeerd. Dit betreft een normale tankautospuit en een autospuit waarin 4000 liter schuimvormend middel wordt vervoerd. Hierdoor dan kunnen zowel branden in gebouwen als industriële complexen bestreden worden.

Werkplaats persoonlijke beschermingsmiddelen

In de ademluchtwerkplaats van deze kazerne wordt door dagdienstpersoneel ademluchtmaskers gereinigd, gedroogd en getest en ademluchtflessen getest en opnieuw gevuld. De werkzaamheden vinden plaats voor zowel de Gezamenlijke Brandweer als voor de Veiligheidsregio en aangesloten bedrijven.

Kazerne Merseyweg

De 24-uurs kazerne aan de Merseyweg heeft als primair verzorgingsgebied Botlek West. De kazerne is ook inzetbaar voor de deelgemeente Rozenburg in combinatie met de vrijwillige brandweer van deze gemeente. De ploegen hebben zich gespecialiseerd in hulpverlening op zowel openbaar als industrieel terrein en beschikken daarvoor over een speciale unit. Op deze kazerne is een gecombineerd voertuig gestationeerd. Het betreft een combinatie tussen een reguliere tankautospuit en een autospuit.

Kazerne Elbeweg

In de Europoort bevindt zich de 24-uurs kazerne Elbeweg langs de A15. In het verzorgingsgebied van de Elbeweg bevinden zich veel opslagbedrijven van oliën en raffinaderijen. De kazerne Elbeweg heeft het grootste gebied van het district en kan dankzij zijn ligging ook assistentie bieden aan de gemeentes in Westvoorne. Tevens is op deze kazerne het hoogte- en dieptereddingsteam gestationeerd. Dit team is inzetbaar door heel Nederland en redt mensen van hoge of lage posities waar ladderwagens of hoogwerkers niet kunnen komen. Sinds de oprichting in 2005 zijn er al diverse mensen gered en heeft het team al meerdere malen hulpverlenende inzetten gehad. Naast het gecombineerde voertuig heeft de kazerne een speciaal hoogte- en dieptereddingsvoertuig hiervoor.

Kazerne Coloradoweg

De 24-uurs kazerne Coloradoweg zorgt voor de Brandweerzorg op de Maasvlakte in Rotterdam. In het verzorginggebied bevindt zich veel op- en overslag bedrijven zoals Ertsoverslagbedrijf Europoort C.V., Europees Massagoed Overslagbedrijf en E.ON. Ook is er in het gebied veel scheepvaartverkeer. Hierdoor heeft de kazerne het specialisme scheepsbrandbestrijding. Dit specialisme wordt uitgevoerd in combinatie met de kazerne Bosland in het oostelijke deel van Rotterdam. De brandweermensen beschikken over speciale materialen en en zijn specialistisch getraind. Het scheepsbrandbestrijdingsteam wordt ingezet in de gehele regio. Naast de brandweerzorg is ook de ambulancezorg hier gestationeerd. Dit is redelijk bijzonder in Nederland maar hierdoor kan er sneller hulp geboden worden; ook wordt de samenwerking verbeterd door gezamenlijke oefeningen.

Kazerne Máxima

De kazerne Máxima is de meest recente beroepspost van de Gezamenlijke brandweer. Het verzorgingsgebied betreft de Tweede maasvlakte en de post is operationeel gegaan op 1 september 2012. 24 Uur per dag bevinden zich 6 mensen op de Máxima kazerne. Deze mensen bemannen een Tankautospuit en een autospuit.

Vrijwillige brandweer Rozenburg en Hoogvliet Naast de beroepsbrandweer beschikt de Gezamenlijke Brandweer ook over twee vrijwillige korpsen. Deze bevinden zich in de gemeentes Rozenburg en het zuidelijke deel van Hoogvliet. Het korps Rozenburg heeft als verzorgingsgebied de deelgemeente Rozenburg en fungeert ook als herbezettingsploeg in de het district van de Gezamenlijke Brandweer. Tevens is het hoofdkantoor van de Gezamenlijke Brandweer hier gevestigd. Vanuit hier werkt de afdeling Preparatie en de commandant houdt er kantoor.

In het zuidelijke deel van de deelgemeente Hoogvliet aan de Rietbroek staat de nieuwe kazerne van de vrijwillige brandweer. Voorheen zaten zij naast het Metrostation Hoogvliet. Omdat de beroepsploeg van de kazerne Leemkuil niet op tijd in het zuidelijke deel kan zijn tijdens een oefening in de haven neemt deze post dit deel van Hoogvliet als verzorgingsgebied.

BedrijvenBewerken

Externe linksBewerken