Nursing Interventions Classification

De Nursing Interventions Classification (NIC) is een classificatie van verpleegkundige interventies. Een verpleegkundige interventie is elke behandeling die een verpleegkundige op grond van haar deskundige oordeel en klinische kennis uitvoert.[1] Een verpleegkundige interventie maakt deel uit van het verpleegkundig proces: diagnosen - resultaten - interventies.

GeschiedenisBewerken

De Nursing Interventions Classification is ontwikkeld in 1991 door de Universiteit van IOWA. De eerste Amerikaanse editie verscheen in 1992. In de zesde, meest recente Amerikaanse editie staan 554 interventies beschreven[2], deze is vertaald naar het Nederlands in de vierde, herziene editie, uitgebracht in 2016[3] en is voor het eerst ook beschikbaar via een app.[4]

TaxonomieBewerken

De taxonomie[5] van de verpleegkundige interventies telt drie niveaus. Op het hoogste, meest abstracte niveau worden zeven domeinen onderscheiden. Elk domein is onderverdeeld in klassen. Elke klasse bestaat uit een groep verwante interventies die het derde niveau van de taxonomie vormen.[6]

Domein Elementair fysiologische functies Complex fysiologische functies Gedrag Veiligheid Gezin en
familie
Gezondheids-zorgstelsel Samenleving
Klasse 1 Bevorderen van activiteiten en lichaamsbeweging Zorg voor de elektrolytenbalans en zuur-basenevenwicht Gedragstherapie Omgaan met crisissituaties Zorg rondom geboorte Bemiddeling in zorgvoorzieningen Bevordering van de gezondheid in de samenleving
Klasse 2 Zorg voor de uitscheiding Zorg bij geneesmiddelengebruik Cognitieve
therapie
Risicobestrijding Zorg rondom de opvoeding Beheer van zorgvoorzieningen Coördinatie van de risico's voor de samenleving
Klasse 3 Zorg bij
immobiliteit
Neurologische zorg Bevorderen van de communicatie Zorg voor gezin
en familie
Informatiebeheer
Klasse 4 Zorg voor de voeding Peroperatieve zorg Ondersteunen bij probleemhantering
Klasse 5 Bevorderen van lichamelijk comfort Zorg voor
de ademhaling
Patiënten-voorlichting
Klasse 6 Ondersteunen van de persoonlijke zorg Huid- en
wondverzorging
Bevorderen van
het psychisch welbevinden
Klasse 7 Temperatuur-
regulering
Klasse 8 Zorg voor de weefseldoorbloeding