NANDA International

NANDA International (NANDA-I) is een organisatie die zich bezighoudt met de ontwikkeling van een classificatie van verpleegkundige diagnoses. Hiermee kunnen verpleegkundigen een klinisch oordeel vormen over de actuele of potentiële reacties van het individu, het (gezins)systeem of de samenleving op gezondheidsproblemen of levensprocessen.[1]
Een verpleegkundige diagnose maakt deel uit van het verpleegkundig proces: diagnoses - resultaten - interventies.

GeschiedenisBewerken

NANDA International heeft zijn oorsprong in 1973. Deelnemers aan de First National Conference on the Classification of Nursing Diagnoses in St. Louis (Missouri) stelde een stuurgroep in.[2] In 1982 kreeg de organisatie de naam North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) welke weerspiegelt dat het een gezamenlijke inspanning betrof van verpleegkundigen uit de Verenigde Staten en Canada. Marjory Gordon werd verkozen tot de eerste president.
De eerste publicatie (uitgebracht in 1987) was The Orange Book waarin een eerste taxonomie[3] werd gepresenteerd die mede ontworpen is door Lynda Jual Carpenito.[4] Vanwege de toenemende internationale belangstelling voor de classificatie werd in 2002 NANDA omgedoopt tot NANDA International.[5].
De organisatie bestaat nu wereldwijd uit 519 leden, waarvan 36 (7,1%)[6] uit Nederland.

De eerste Nederlandstalige editie[7], die verscheen in 1997 was een vertaling van de Amerikaanse editie 1995-1996. Sindsdien zijn er regelmatig vertalingen in het Nederlands uitgebracht. De laatste vertaling is de NANDA International - Verpleegkundige diagnoses en classificaties 2018-2020.[8]

Taxonomie IIBewerken

Alle geaccepteerde verpleegkundige diagnoses zijn categorisch ingedeeld in Taxonomie II die tijdens het 14e congres (5 tot 8 april 2000) in Orlando (Florida) is geïntroduceerd.[9]

Domein Gezondheids
bevordering
Voeding Uitscheiding/
uitwisseling
Activiteit/
rust
Waarneming/
cognitie
Zelfperceptie Rollen/
relaties
Seksualiteit Coping/Stress
tolerantie
Levens
principes
Veiligheid/
bescherming
Welbevinden Groei/
Ontwikkeling
Klasse 1 Gezondheids
bewustzijn
Voedsel­inname Blaas
functie
Slaap/Rust Aandacht Zelfbeeld Verzorgersrollen Seksuele
identiteit
Posttraumatische
reacties
Waarden Infectie Lichamelijk
welbevinden
Groei
Klasse 2 Gezondheids
management
Spijs­vertering Maag-darm
functie
Activiteit/ lichaamsbeweging Oriëntatie Zelfachting Familie-/
gezinsrelaties
Seksueel
functioneren
Coping
reacties
Opvattingen Lichamelijk
letsel
Omgevings
comfort
Ontwikkeling
Klasse 3 Absorptie Huid
functie
Energie
balans
Gewaarwording/ perceptie Lichaamsbeeld Rolvervulling Voortplanting Neuro­behavioral
stress
Congruentie
tussen waarden,
overtuigingen en handelen
Geweld Sociaal
welbevinden
Klasse 4 Stofwisseling Respiratoire
functie
Cardiovasculaire/ pulmonale
reacties
Cognitie Omgevings
risico's
Klasse 5 Vocht­huishouding Persoonlijke zorg Communicatie Verdedigings
processen
Klasse 6 Thermo
regulatie