BIG-register

register voor zorgverleners

Het BIG-register is een Nederlands register, waarin het basisberoep is opgenomen van personen die werkzaam zijn in een aantal beroepsgroepen in de gezondheidszorg. Het register is opgericht op grond van de in 1997 in werking getreden Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) en op 1 oktober 2022 stonden er in totaal 395.963 zorgverleners geregistreerd.[1] Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Iedereen kan het BIG-register raadplegen. In België wordt een vergelijkbaar register bijgehouden door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Beschermde titels in de wet

bewerken

In het BIG-register zijn de titels apotheker, arts, fysiotherapeut, geregistreerd-mondhygiënist, gezondheidszorgpsycholoog, klinisch technoloog, orthopedagoog-generalist, physician assistant, psychotherapeut, tandarts, verloskundige en verpleegkundige opgenomen: alleen wie in het register is ingeschreven, is door de wet bevoegd deze beschermde titel te voeren. Daarnaast worden beroepen soms tijdelijk in het BIG-register opgenomen[2]: de deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaren is hiermee voor iedereen herkenbaar. In het register zijn personen opgenomen die een relevante door de overheid erkende beroepsopleiding gevolgd hebben.

Verplichte herregistratie

bewerken

Zorgverleners in het BIG-register moeten periodiek aantonen dat ze voldoen aan de eisen die gelden voor hun basisberoep: de criteria voor de herregistratie, zowel in opleiding en bijscholing als in de kwantitatieve norm, verschilt per beroepsgroep.[3]

Patiënten of cliënten die in het BIG-register kijken, kunnen constateren dat de zorgverleners in het register bevoegd zijn. Door deze periodieke herregistratie wordt de bevoegdheid gewaarborgd: zo blijft het register actueel. Zorgverleners met een registratie in een wettelijk erkend specialistenregister hoeven zich niet te herregistreren in het BIG-register. De reden hiervoor is dat de eisen die gesteld worden aan registratie in het specialistenregister hoger zijn dan registratie voor het basisberoep.

BIG-inschrijfnummer

bewerken

Het BIG-inschrijfnummer dat aan iemand wordt toegekend, is een persoonlijk nummer van 9, 10 of 11 cijfers.[4] Dit nummer is een uniek gegeven waarmee eenvoudig gecontroleerd kan worden of een zorgverlener ook daadwerkelijk bevoegd is om zijn beroep uit te oefenen. Om deze reden is het per 1 april 2019 voor BIG-geregistreerde zorgverleners verplicht hun BIG-nummer bekend te maken op plekken waar ook hun naam en beroep bekend worden gemaakt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan websites, brieven, facturen, e-mailondertekening en bordjes in wachtkamers. BIG-geregistreerde zorgverleners die zich voor 1 april 2019 niet actief naar buiten presenteerden op dit soort plekken, zijn niet verplicht dit vanaf 1 april 2019 wel te doen.

Een aantal paramedische beroepen valt onder artikel 34 van de wet BIG. Deze beroepen zijn privaatrechtelijk geregistreerd door de Stichting KwaliteitsRegister Paramedische Beroepen.

Beoefenaars van alternatieve geneeswijzen worden uitsluitend in het BIG-register geregistreerd wanneer zij tevens een van bovengenoemde beroepen uitoefenen.

Zie ook

bewerken
bewerken