In de verzamelingenleer, een deelgebied van de wiskunde, is een n-verzameling een verzameling met precies elementen, waarbij een natuurlijk getal is. Zo is elke eindige verzameling een -verzameling voor een specifiek natuurlijk getal . Als een willekeurige verzameling is, wordt een deelverzameling van met elementen een -deelverzameling of een -combinatie genoemd. De familie van alle -deelverzamelingen van een gegeven -verzameling heeft elementen ( is de binomiaalcoëfficiënt).

Referenties bewerken