Hoofdmenu openen

Een myeloblast is een unipotente hematopoëtische stamcel, die als tussenvorm gezien kan worden bij de ontwikkeling van granulocyten en monocyten. Myeloblasten ontstaan uit de myeloïde voorlopercellen, die weer ontstaan uit bloedstamcellen in het rode beenmerg, de hemocytoblasten. Via andere tussenvormen, de progranulocyten en promonocyten, vormen ze uiteindelijk actieve witte bloedcellen, de granulocyten (eosinofiel, basofiel, neutrofiel) en de monocyten (macrofagen, dendritische cellen).

De myeloblast wordt alleen aangetroffen in het beenmerg en bij bepaalde pathologische toestanden in het circulerende bloed.

Overzicht hematopoëtische stamcel rode beenmergBewerken