Lymfoblast

Een lymfoblast is een unipotente hematopoëtische stamcel, die als tussenvorm gezien kan worden bij de ontwikkeling van lymfocyten. Ze lijken op een nog niet volledig uitgegroeide lymfocyt. De lymfoblast wordt normaal alleen aangetroffen in het rode beenmerg, maar bij acute lymfatische leukemie nemen de lymfoblasten snel in aantal toe en komen ze in grote aantallen ook voor in de bloedbaan.

Lymfoblasten bij acute lymfatische leukemie.

Overzicht hematopoëtische stamcel rode beenmergBewerken

Hematopoëse
Leukopoëse Erytropoëse Trombopoëse

Myeloblast

Monoblast

Lymfoblast
Pro-erytroblast
Megakaryoblast
Erytroblast
Normoblast
Promyelocyt Monocyt Lymfocyt Reticulocyt Megakaryocyt
Neutrofiele
granulocyt
Basofiele
granulocyt
Eosinofiele
granulocyt
Macrofaag B-cel T-cel NK-cel Mastocyt Erytrocyt Trombocyt