Het beenmerg[1] of de medulla ossium[2] is de sponsachtige, rode substantie die zich bevindt in het binnenste van beenderen, vooral in het bekken, het borstbeen, de ribben en de ruggenwervels.

Beenmerg

Functie bewerken

Beenmerg speelt een belangrijke rol bij het vormen van botweefsel in het dierlijk lichaam. Daarnaast is het beenmerg de plek waar de bloedvorming of hematopoëse plaatsvindt. In het beenmerg bevinden zich multipotente stamcellen, waaruit, via celdifferentiatie, de verschillende soorten bloedcellen worden gevormd: witte bloedcellen (leukocyten), rode bloedcellen (erytrocyten) en bloedplaatjes (trombocyten). Een teveel aan witte bloedcellen (leukocyten) kan een symptoom zijn van leukemie, een vorm van kanker.

Opbouw bewerken

Midden in het bot bevindt zich de mergholte (cavum medullare[3]), die is gevuld met een netwerk van bloedvaten. Verspreid tussen deze vaten liggen verschillende soorten cellen die samen het rode merg (medulla ossium rubra[2]) vormen; voornamelijk hemato-poëtische (bloed-makende) cellen (stamcellen), van waaruit dagelijks grote hoeveelheden rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes worden gevormd. Verder bestaat merg nog uit het gele merg (medulla ossium flava[2]); dit zijn vetcellen, ook wel adipocyten genoemd. Bij vogels kan er mergbot voorkomen, dat belangrijk is voor de eileg.

Overzicht hematopoëtische stamcel rode beenmerg bewerken

Hematopoëse
Leukopoëse Erytropoëse Trombopoëse

Myeloblast

Monoblast

Lymfoblast
Pro-erytroblast
Megakaryoblast
Erytroblast
Normoblast
Promyelocyt Monocyt Lymfocyt Reticulocyt Megakaryocyt
Neutrofiele
granulocyt
Basofiele
granulocyt
Eosinofiele
granulocyt
Macrofaag B-cel T-cel NK-cel Mastocyt Erytrocyt Trombocyt
Zie de categorie Bone marrow van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.