Hematopoëtische stamcel

Hematopoëtische stamcellen of bloedstamcellen zijn multipotente stamcellen, die in de regel primair in het rode beenmerg voorkomen.

Tekening van het beenmerg en bijbehorende cellen

Uit deze cellen worden alle bloedcellen gevormd. Dit vormingsproces wordt hematopoëse genoemd. Hematopoëtische stamcellen beschikken over erytropoëtine receptoren, waarop erytropoëtine bindt. Na de binding zullen er rode bloedcellen gevormd worden. De hematopoëtische stamcellen uit het beenmerg of uit het navelstrengbloed (placentabloed) worden bij de behandeling van leukemie gebruikt voor de beenmergtransplantatie of stamceltransplantatie als de stamcellen rechtstreeks uit het bloed worden gehaald.

Overzicht hematopoëtische stamcel rode beenmergBewerken

Hematopoëse
Leukopoëse Erytropoëse Trombopoëse

Myeloblast

Monoblast

Lymfoblast
Pro-erytroblast
Megakaryoblast
Erytroblast
Normoblast
Promyelocyt Monocyt Lymfocyt Reticulocyt Megakaryocyt
Neutrofiele
granulocyt
Basofiele
granulocyt
Eosinofiele
granulocyt
Macrofaag B-cel T-cel NK-cel Mastocyt Erytrocyt Trombocyt