Multivariate statistiek

In de multivariate statistiek worden met behulp van multivariate analysemethoden verscheidene afhankelijke stochastische variabelen simultaan geanalyseerd, teneinde iets over de samenhang te weten te komen.

Zo worden bij vragenlijsten aan proefpersonen doorgaans meerdere vragen tegelijk gesteld. Met behulp van multivariate analyse kunnen alle antwoorden tegelijkertijd geanalyseerd worden.

De volgende typen multivariate analyse worden regelmatig toegepast: