Montoku

Japans heerser (827-858)

Keizer Montoku (文徳天皇, Montoku-tennō, 22 januari 827- 27 augustus 858) was de 55e keizer van Japan volgens de traditionele volgorde.[1] Hij regeerde (gemeten naar de traditionele Japanse kalender) van de 21e dag van de derde maand van Kashō 3 (850) – tot de 27e dag van de 8e maand van Ten'an 2 (858).[2]

Montoku
22 januari 827 - 27 augustus 858
Montoku
55e keizer van Japan
Periode 850 – 858
Voorganger Ninmyo
Opvolger Seiwa
Vader Keizer Ninmyo
Moeder Fujiwara no Junshi

De persoonlijke naam (imina ) van Montoku was Michiyasu Shinnō (道康親王).[3] Verder stond hij bekend als Tamura-no-mikado.[4]

Montoku was de oudste zoon van keizer Ninmyo. Zijn moeder was keizerin Fujiwara no Junshi (ook bekend als de Gojō-keizerin 五条后). Montoku had zelf zes hofdames, met wie hij 29 kinderen kreeg.[5]

Montoku volgde zijn vader op na diens dood. In 850 benoemde Montoku zijn vierde zoon, Korehito-shinnō, tot troonopvolger. Tijdens zijn regeerperiode nam de onderdrukking van de Ebisu in de provincie Mutsu toe.

Montuku stierf op 32-jarige leeftijd. Zijn regeerperiode omvatte toen de volgende periodes in de Japanse geschiedenis:

  • Kashō (848-851)
  • Ninju (851-854)
  • Saikō (854-857)
  • Ten'an (857-859)
Legendarische periode:Jimmu · Suizei · Annei · Itoku · Kosho · Koan · Korei · Kogen · Kaika · Sujin · Suinin · Keiko · Seimu · Chuai · Jingu*
Yamatoperiode:Ojin · Nintoku · Richu · Hanzei · Ingyo · Anko · Yūryaku · Seinei · Kenzo · Ninken · Buretsu · Keitai · Ankan · Senka · Kimmei · Bidatsu · Yomei · Sushun · Suiko · Jomei · Kogyoku · Kotoku · Saimei · Tenji · Kobun · Tenmu · Jitō · Monmu · Genmei
Naraperiode:Gensho · Shomu · Koken · Junnin · Shotoku · Konin
Heianperiode:Kammu · Heizei · Saga · Junna · Ninmyo · Montoku · Seiwa · Yozei · Koko · Uda · Daigo · Suzaku · Murakami · Reizei · En'yu · Kazan · Ichijo · Sanjo · Go-Ichijo · Go-Suzaku · Go-Reizei · Go-Sanjo · Shirakawa · Horikawa · Toba · Sutoku · Konoe · Go-Shirakawa · Nijo · Rokujo · Takakura · Antoku · Go-Toba
Kamakuraperiode:Tsuchimikado · Juntoku · Chukyo · Go-Horikawa · Shijo · Go-Saga · Go-Fukakusa · Kameyama · Go-Uda · Fushimi · Go-Fushimi · Go-Nijo · Hanazono · Go-Daigo
Muromachiperiode:Go-Murakami · Chokei · Go-Kameyama · Go-Komatsu · Shoko · Go-Hanazono · Go-Tsuchimikado · Go-Kashiwabara · Go-Nara · Ogimachi · Go-Yozei
Noordelijke Hof (troonpretendenten; 1336-1392): Kogon · Komyo · Suko · Go-Kogon · Go-En'yu · Go-Komatsu
Edoperiode:Go-Mizunoo · Meisho · Go-Komyo · Go-Sai · Reigen · Higashiyama · Nakamikado · Sakuramachi · Momozono · Go-Sakuramachi · Go-Momozono · Kokaku · Ninko · Komei
Modern Japan:Meiji · Taisho · Hirohito · Akihito · Naruhito

* Regent Jingu staat niet op de traditionele lijst.