Kogen

Japans heerser (272v Chr-157v Chr)

Keizer Kogen (孝元天皇, Kōgen-tennō) was de achtste keizer van Japan,[1] volgens de traditionele opvolgvolgorde.[2]

孝元天皇 - Kōgen Tennō
215 v.Chr. - 158 v.Chr.
Kogen
8e keizer van Japan
Periode 215 v.Chr. - 158 v.Chr.
Voorganger Korei
Opvolger Kaika

De Japanners erkennen hem echter als een historische figuur maar studies hebben aangetoond dat hij nooit heeft bestaan. Er kunnen geen concrete datums over zijn leven worden gegeven en hij wordt eerder gezien als een legende door historici. In Kojiki en Nihonshoki werden alleen zijn naam en stamboom vermeld.

Legendarische periode:Jimmu · Suizei · Annei · Itoku · Kosho · Koan · Korei · Kogen · Kaika · Sujin · Suinin · Keiko · Seimu · Chuai · Jingu*
Yamatoperiode:Ojin · Nintoku · Richu · Hanzei · Ingyo · Anko · Yūryaku · Seinei · Kenzo · Ninken · Buretsu · Keitai · Ankan · Senka · Kimmei · Bidatsu · Yomei · Sushun · Suiko · Jomei · Kogyoku · Kotoku · Saimei · Tenji · Kobun · Tenmu · Jitō · Monmu · Genmei
Naraperiode:Gensho · Shomu · Koken · Junnin · Shotoku · Konin
Heianperiode:Kammu · Heizei · Saga · Junna · Ninmyo · Montoku · Seiwa · Yozei · Koko · Uda · Daigo · Suzaku · Murakami · Reizei · En'yu · Kazan · Ichijo · Sanjo · Go-Ichijo · Go-Suzaku · Go-Reizei · Go-Sanjo · Shirakawa · Horikawa · Toba · Sutoku · Konoe · Go-Shirakawa · Nijo · Rokujo · Takakura · Antoku · Go-Toba
Kamakuraperiode:Tsuchimikado · Juntoku · Chukyo · Go-Horikawa · Shijo · Go-Saga · Go-Fukakusa · Kameyama · Go-Uda · Fushimi · Go-Fushimi · Go-Nijo · Hanazono · Go-Daigo
Muromachiperiode:Go-Murakami · Chokei · Go-Kameyama · Go-Komatsu · Shoko · Go-Hanazono · Go-Tsuchimikado · Go-Kashiwabara · Go-Nara · Ogimachi · Go-Yozei
Noordelijke Hof (troonpretendenten; 1336-1392): Kogon · Komyo · Suko · Go-Kogon · Go-En'yu · Go-Komatsu
Edoperiode:Go-Mizunoo · Meisho · Go-Komyo · Go-Sai · Reigen · Higashiyama · Nakamikado · Sakuramachi · Momozono · Go-Sakuramachi · Go-Momozono · Kokaku · Ninko · Komei
Modern Japan:Meiji · Taisho · Hirohito · Akihito · Naruhito

* Regent Jingu staat niet op de traditionele lijst.