Go-Fukakusa

Japans soeverein (1243-1304)

Keizer Go-Fukakusa (後深草天皇, Go-Fukakusa-tennō, 28 juni 1243 - 17 augustus 1304) was de 89e keizer van Japan, volgens de traditionele opvolgvolgorde.[1] Hij regeerde van 16 februari 1246 tot 9 januari 1259.[2]

Go-Fukakusa
28 juni 1243 - 17 augustus 1304
Go-Fukakusa
89e keizer van Japan
Periode 1246–1259
Voorganger Go-Saga
Opvolger Kameyama
Vader Keizer Go-Saga
Portaal  Portaalicoon   Japan

Go-Fukakusa was vernoemd naar de voormalige keizer Ninmyo, bijgenaamd Fukakusa. Het voorvoegsel go- (後), kan worden vertaald als “later” of “tweede”, waardoor zijn naam vrij vertaald “Fukakusa de tweede” betekent.[3] Zijn persoonlijke naam (imina) was Hisahito (久仁).[4] Hij was de tweede zoon van keizer Go-Saga.

Go-Fukakusa kwam op tweejarige leeftijd op de troon, terwijl zijn vader voor hem regeerde als Insei-keizer. In 1259 moest Go-Fukakusa op aandringen van zijn vader aftreden ten gunste van zijn broer, Kameyama. In 1287 werd Go-Fukakusa zelf Insei-keizer voor keizer Fushimi.

In 1290 werd Go-Fukakusa priester en trok zich terug als Insei-keizer. Hij stierf in 1304.

Legendarische periode:Jimmu · Suizei · Annei · Itoku · Kosho · Koan · Korei · Kogen · Kaika · Sujin · Suinin · Keiko · Seimu · Chuai · Jingu*
Yamatoperiode:Ojin · Nintoku · Richu · Hanzei · Ingyo · Anko · Yūryaku · Seinei · Kenzo · Ninken · Buretsu · Keitai · Ankan · Senka · Kimmei · Bidatsu · Yomei · Sushun · Suiko · Jomei · Kogyoku · Kotoku · Saimei · Tenji · Kobun · Tenmu · Jitō · Monmu · Genmei
Naraperiode:Gensho · Shomu · Koken · Junnin · Shotoku · Konin
Heianperiode:Kammu · Heizei · Saga · Junna · Ninmyo · Montoku · Seiwa · Yozei · Koko · Uda · Daigo · Suzaku · Murakami · Reizei · En'yu · Kazan · Ichijo · Sanjo · Go-Ichijo · Go-Suzaku · Go-Reizei · Go-Sanjo · Shirakawa · Horikawa · Toba · Sutoku · Konoe · Go-Shirakawa · Nijo · Rokujo · Takakura · Antoku · Go-Toba
Kamakuraperiode:Tsuchimikado · Juntoku · Chukyo · Go-Horikawa · Shijo · Go-Saga · Go-Fukakusa · Kameyama · Go-Uda · Fushimi · Go-Fushimi · Go-Nijo · Hanazono · Go-Daigo
Muromachiperiode:Go-Murakami · Chokei · Go-Kameyama · Go-Komatsu · Shoko · Go-Hanazono · Go-Tsuchimikado · Go-Kashiwabara · Go-Nara · Ogimachi · Go-Yozei
Noordelijke Hof (troonpretendenten; 1336-1392): Kogon · Komyo · Suko · Go-Kogon · Go-En'yu · Go-Komatsu
Edoperiode:Go-Mizunoo · Meisho · Go-Komyo · Go-Sai · Reigen · Higashiyama · Nakamikado · Sakuramachi · Momozono · Go-Sakuramachi · Go-Momozono · Kokaku · Ninko · Komei
Modern Japan:Meiji · Taisho · Hirohito · Akihito · Naruhito

* Regent Jingu staat niet op de traditionele lijst.