Grotere/kleinere eenheden
fac­tor naam sym­bool
10−6 microvolt μV
10−3 millivolt mV
1 volt V
103 kilovolt kV
106 megavolt MV
109 gigavolt GV

De microvolt is een tot het SI behorende afgeleide eenheid. De eenheid heeft het symbool µV. Een microvolt is gelijk aan 10−6 V, ofwel 0,000 001 volt.

voorbeelden Bewerken

Thermokoppels produceren een spanning van 6-60 µV/°C. Het elektro-encefalogram heeft een amplitude tot ongeveer 100 µV.