Grotere/kleinere eenheden
fac­tor naam sym­bool
10−6 microvolt μV
10−3 millivolt mV
1 volt V
103 kilovolt kV
106 megavolt MV
109 gigavolt GV

De kilovolt is een tot het SI behorende eenheid van elektrische spanning. De eenheid heeft het symbool kV. Een kilovolt is gelijk aan 103 V, ofwel 1000 volt.

Een kilovolt is ca. 4 keer de spanning die in Europese huishoudens wordt gebruikt. In Nederland en België gebruikt het landelijke hoogspanningsnet spanningen van 110 tot 380 kV. Hoge spanningen in de orde van kilovolts worden in de industrie gebruikt om gaslasers te ontsteken, en in huishoudens bijvoorbeeld om gasontladingslampen te ontsteken.