Millivolt

SI-eenheid voor elektrische spanning
Grotere/kleinere eenheden
fac­tor naam sym­bool
10−6 microvolt μV
10−3 millivolt mV
1 volt V
103 kilovolt kV
106 megavolt MV
109 gigavolt GV

De millivolt is een tot het SI behorende afgeleide eenheid. De eenheid heeft het symbool mV. Een millivolt is gelijk aan 10−3 V, ofwel 0,001 volt.

voorbeelden bewerken

Een microfoon zet geluidstrillingen om in fluctuerende spanningen met een amplitude van enkele millivolt. Biologische membranen zoals het celmembraan genereren spanningen in de orde van tientallen millivolt, en het elektrocardiogram heeft een amplitude van enkele millivolt. In de elektrofysiologie wordt deze eenheid dan ook veel gebruikt.