Lijst van geneeskundige termen

Wikimedia-lijst
(Doorverwezen vanaf Medische term)

Met geneeskundige terminologie of medisch jargon wordt gedoeld op termen en uitdrukkingen die in de medische wereld worden gebruikt. Sommige van deze uitdrukkingen zijn potjeslatijn. Veel medische termen zijn afkomstig uit het Latijn en het Grieks.

  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X Y Z  

ABewerken

 • abces: ophoping van pus in het lichaam in een niet al tevoren bestaande holte, etterbuil
 • abdominaal: met betrekking tot de buik
 • acathisie: niet kunnen zitten; psychomotore onrust.
 • acidose: verzuring
 • acuut: plotseling ontstaan, op korte termijn verlopend
 • adenoom: goedaardig, uit klierweefsel gevormd gezwel
 • agens (stof): werkzame stof
 • agonist: 1. werkzame stof in een geneesmiddel die de werking van een signaalstof versterkt; 2. spier die een bepaalde functie uitvoert, bijvoorbeeld de biceps van de bovenarm is een agonist voor buigen.
 • alkalose: minder zuur worden van het bloed
 • anamnese: voorgeschiedenis en omstandigheden (van de ziekte)
 • aneurysma: plaatselijke verwijding van een deel van het vaatstelsel
 • antagonist: 1. werkzame stof in een geneesmiddel die de werking van een signaalstof verzwakt; 2. spier die een bepaalde functie tegenwerkt, bijvoorbeeld de biceps van de bovenarm is een antagonist voor strekken.
 • antidotum: tegengif
 • anti-emetica: middelen tegen braken
 • arterieel: slagaderlijk
 • asymptomatisch: zonder ziekteverschijnselen

BBewerken

 • b.i.d.: bis in die, twee per dag
 • biopsie: het nemen van een biopt
 • biopt: te onderzoeken stukje weefsel

CBewerken

DBewerken

EBewerken

 • e causa ignota (vaak afgekort als e.c.i.): door onbekende oorzaak
 • empyeem: ophoping van pus in het lichaam in een al tevoren bestaande holte, bv. galblaasempyeem
 • endocrien: betrekking hebbend op hormonen
 • enterobiasis: besmetting met de darmparasiet Enterobius vermicularis of aarsmade
 • etiologie: oorzaak

FBewerken

GBewerken

HBewerken

IBewerken

JBewerken

 • jejunum: eerste deel van de dunne darm

KBewerken

 • karbunkel: groep van steenpuisten, ook karbonkel

LBewerken

 • laesie: letsel, plek waar een afwijking zit
 • lege artis: volgens de regels van de kunst

MBewerken

NBewerken

OBewerken

 • o.d.: omni die, een per dag
 • omentum: buikvlies

PBewerken

 • palpatie, palperen: met de hand voelen bij geneeskundig onderzoek
 • parese: gedeeltelijke verlamming
 • pathogeen: ziekte veroorzakend (meestal micro-organisme of virus)
 • pediculosis: infectie door bloedzuigende luizen.
 • polydipsie: veel (water) drinken
 • posologie: dosering
 • post aut propter: erna of erdoor
 • postprandiaal: na de maaltijd
 • predispositie: vatbaarheid, aanleg voor iets
 • prelevatie: wegnemen van weefsels en cellen
 • primum non nocere: ten eerste geen kwaad doen
 • prodromale fase: fase voor het vol uitbreken van een ziekte waarin de patiënt vaak al symptomen begint te krijgen
 • profylaxe: preventie, voorkomen van ziekte
 • purgeren: de stoelgang bevorderen door middel van een sterk laxeermiddel (purgeermiddel)
 • pus bonum et laudabile: goede en prijzenswaardige pus

QBewerken

 • q.d.: quaque die, een per dag
 • q.i.d.: quater in die, vier per dag
 • quid: wat, wat is dit

RBewerken

SBewerken

TBewerken

UBewerken

VBewerken

WBewerken

X Y ZBewerken

LiteratuurBewerken

 • Frans J. Meijman en Annelies Bakker, Medische mensentaal. Taal en communicatie over gezondheid, ziekte en zorg, 2018, ISBN 9789058983220