Palpatie of palperen is het uitwendig of inwendig met de hand of handen voelen aan een patiënt als onderdeel van geneeskundig onderzoek.

Palpatie: een arts bevoelt de buik van een kind

Om de exacte ligging van een letsel te lokaliseren wordt er meestal gepalpeerd naar de aangedane structuur.

Palpatie richt zich op:

Palpatie omvat:

  • temperatuur
  • zwelling (lokaal/diffuus)
  • drukpijnlijkheid
  • spiertonus
  • pulsaties
  • vochtigheidsgraad