Magnesiumhydroxide

anorganische verbinding met formule Mg(OH)2

Magnesiumhydroxide is een base met als brutoformule Mg(OH)2. De stof komt voor als een witte vaste stof, die zeer slecht oplosbaar is in water. Magnesiumhydroxide komt in de natuur voor als het mineraal bruciet.

Magnesiumhydroxide
Structuurformule en molecuulmodel
Magnesiumhydroxide-poeder
Algemeen
Molecuulformule Mg(OH)2
IUPAC-naam magnesiumhydroxide
Molmassa 58,31968 g/mol
SMILES
[OH-].[OH-].[Mg+2]
InChI
1S/Mg.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
CAS-nummer 1309-42-8
EG-nummer 215-170-3
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
Schadelijk
Waarschuwing
H-zinnen H315 - H319 - H335
EUH-zinnen geen
P-zinnen P261 - P305+P351+P338
LD50 (ratten) (oraal) 8500 mg/kg
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vast
Kleur wit
Dichtheid 2,38 g/cm³
Smeltpunt (ontleedt) 350 °C
Oplosbaarheid in water (bij 18°C) 0,009 g/L
Slecht oplosbaar in water
Brekingsindex 1,559 (589 nm, 20 °C)
Geometrie en kristalstructuur
Kristalstructuur hexagonaal
Thermodynamische eigenschappen
ΔfHos −925 kJ/mol
Sos 64 J/mol·K
Evenwichtsconstante(n) pKb = −0,85
Nutritionele eigenschappen
E-nummer E528
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

Synthese bewerken

Magnesiumhydroxide kan bereid worden door de oplossing van een goed oplosbaar magnesiumzout (zoals magnesiumchloride) te behandelen met calciumhydroxide. Het vrijwel onoplosbare magnesiumhydroxide slaat daarbij neer:

 

Ook ontstaat het via een redoxreactie als magnesium in zout water wordt gelegd:

 

Magnesium is hier de reductor en water de oxidator. Het zout in het water is nodig om de elektronen van het ene naar het andere deeltje te leiden.

Eigenschappen bewerken

Magnesiumhydroxide is zeer slecht oplosbaar in water: het oplosbaarheidsproduct bedraagt 1,5 × 10−11. Vandaar dat het, in tegenstelling tot het analoge natriumhydroxide, een zwakke en geen sterke base is. Een suspensie van deze stof in water wordt ook wel magnesiummelk genoemd. Magnesiumhydroxide ontleedt bij 350 °C in magnesiumoxide en water:

 

Toepassingen bewerken

Magnesiumhydroxide wordt vooral gebruikt als een antacidum, een stof die de symptomen van maagzuur tegengaat. De stof reageert dan met het maagzuur (zoutzuur), waardoor een neutralisatiereactie optreedt.

Het wordt in voedingsstoffen gebruikt als zuurteregelaar en wordt dan op het etiket vermeld als E528.

Toxicologie en veiligheid bewerken

Magnesiumhydroxide is doorgaans niet gevaarlijk voor de gezondheid. Bij overmatig gebruik kan het gevaarlijk worden. Als het zout in aanraking komt met de huid, kan dit hooguit voor wat irritatie zorgen.

Externe links bewerken