Lijsten van heersers in de Lage Landen

Wikimedia-lijst
(Doorverwezen vanaf Machthebbers van de Lage Landen)

Dit zijn lijsten van heersers in de Lage Landen. Onder heerser wordt verstaan een dynastieke monarch of een kiesmonarch die de functie van hoofd van het militaire, economische en maatschappelijke bestuur binnen het hen toegewezen grondgebied vervult. Het merendeel van de in onderstaande lijsten opgenomen heersers stond officieel onder het hoogste gezag van een keizer of koning, die eigenaar was van het grondgebied en hen rechten en bevoegdheden had verleend op grond van het feodale stelsel.

Gebied Lijst Van Tot Regeringsvorm
Artesië Lijst van graven van Artesië ca. 850 1836 Graafschap
België Lijst van koningen der Belgen (Baron-regent en prins-regent) 1831 heden koninkrijk
Bergh Lijst van heren en graven van den Bergh 1105 1913 heerlijkheid/graafschap
Bouillon Hertogdom Bouillon#Hertogen van Bouillon 988 1794 Heerlijkheid/hertogdom
Boxmeer Lijst van heren en vrouwen van Boxmeer 1269 1797 heerlijkheid
Boxtel Lijst van heren en vrouwen van Boxtel ca. 1050 1794 heerlijkheid
Brabant, Brussel Lijst van graven van Brussel en hertogen van Brabant 1003 1190 graafschap
Brabant, Leuven Lijst van graven van Leuven 1003 1792 graafschap/hertogdom
Burtscheid Lijst van abdissen van Burtscheid 1138 1802 abdijvorstendom
Chiny, Yvoix Lijst van graven van Chiny 950 1364 graafschap
Friesland Lijst van heersers van Friesland 1494 1648 Potestaat/heerlijkheid
Gelre, Wassenberg Lijst van heersers van Gelre 1046 1648 graafschap/hertogdom
Gulik Lijst van heersers van Gulik 1003 1511 graafschap/hertogdom
Henegouwen Lijst van graven van Henegouwen 875 1792 graafschap
Herpen en Ravenstein Heren ca. 1000 1794 Heerlijkheid
Holland, West-Frisia Lijst van heersers van Friesland#West-Frisia
Lijst van graven van Holland
885 1648 graafschap
Holland Lodewijk Napoleon, Lodewijk II 1806 1810 koninkrijk
Kamerijk Lijst van bisschoppen van Kamerijk 925 1789 prinsbisdom
Kleef Lijst van heersers van Kleef 10?? 1609 graafschap/hertogdom
Limburg Lijst van graven en hertogen van Limburg 1033 1792 graafschap/hertogdom
Loon Lijst van graven van Loon 944 1363 graafschap
Lotharingen Lijst van heersers van Lotharingen 900 973 hertogdom
Luik Lijst van bisschoppen en prins-bisschoppen van Luik 972 1794 prinsbisdom
Luxemburg Lijst van heersers van Luxemburg 988 heden graafschap/hertogdom/groothertogdom
Magna Frisia Lijst van heersers van Friesland ca. 600 734 koninkrijk/hertogdom
Megen Lijst van graven van Megen ca. 1145 1794 graafschap
Midden-Friesland Lijst van heersers van Friesland 1088 1101 graafschap
Midden-Francië Lijst van heersers van Lotharingen 843 900 koninkrijk
Namen Lijst van graven en markgraven van Namen 907 1792 graafschap
Neder-Lotharingen Lijst van heersers over Lotharingen 959 1792 hertogdom
Nederlanden (vorstendom) Willem I der Nederlanden 1813 1815 vorstendom
Nederlanden (verenigd) Willem I der Nederlanden 1815 1830/39 koninkrijk
Nederlanden (koninkrijk) Lijst van koningen der Nederlanden (koningin-regentes) 1831 heden koninkrijk
Neutraal Moresnet Lijst van burgemeesters en commissarissen van Neutraal Moresnet 1816 1920 dwergstaatje
Rekem Lijst van rijksgraven van Rekem ca. 1200 1795 ministaat
Sint-Servaas Kapittel van Sint-Servaas 1087 1797 rijksheerlijkheid
Stavelot-Malmedy Lijst van abten van Stavelot-Malmedy 648 1795 abdijvorstendom
Thorn Lijst van abdissen Stift Thorn ca. 1150 1794 abdijvorstendom
Utrecht Lijst van bisschoppen en aartsbisschoppen van Utrecht 695 1528 sticht
Vlaanderen Lijst van graven van Vlaanderen 862 1792 graafschap
Zutphen Lijst van heren en graven van Zutphen 1018 1648 graafschap

Zie ook

bewerken