Luchtweerstand

Luchtweerstand is de reactiekracht die de lucht uitoefent op een voorwerp, als het zich door de lucht voortbeweegt.

Op analoge wijze wordt weerstand ondervonden van elk ander medium waar een voorwerp zich doorheen beweegt. De formule voor luchtweerstand geldt niet alleen voor lucht, maar ook voor andere gassen en vloeistoffen. De formule kan dus worden gebruikt voor aerodynamica en hydrodynamica.

FormuleBewerken

De weerstandskracht die bij beweging op het voorwerp werkt, is bij benadering te berekenen met onderstaande formule:

 

Daarin is:

  de kracht die op het voorwerp werkt tijdens de beweging;
  de dichtheid van de stof waarin het voorwerp zich voortbeweegt;
  de relatieve snelheid van het voorwerp ten opzichte van het medium waarin het voorwerp zich voortbeweegt;
  de geprojecteerde oppervlakte van het voorwerp loodrecht op de bewegingsrichting;
  de weerstandscoëfficiënt, afhankelijk van de vorm van het voorwerp.

Deze formule geldt bij benadering voor voorwerpen die zich met relatief hoge snelheid door een ijl medium voortbewegen.

LuchtvaartBewerken

 
Luchtweerstand van een vliegtuig

In de luchtvaart wordt een iets andere formulering gebruikt voor luchtweerstand. In plaats van de geprojecteerde oppervlakte wordt de vleugeloppervlakte gebruikt. De standaardformule is:

 .

Daarin is:

  de weerstandskracht;
  de luchtdichtheid;
  snelheid ten opzichte van de lucht;
  oppervlakte van de vleugel;
  de weerstandscoëfficiënt.

Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen twee vormen van luchtweerstand:

Zie ookBewerken