Lijst van grietmannen van Westdongeradeel

Wikimedia-lijst

Dit is een lijst van grietmannen van de voormalige Nederlandse grietenij Westdongeradeel in de provincie Friesland tot de invoering van de gemeentewet in 1851.
Hoewel grietmannen werden verkozen, was het in Westdongeradeel lange tijd in de praktijk een erfelijk ambt in handen van de familie van Aylva.

Ambtsperiode Naam grietman Leven Bijzonderheden
1578 - 1586 Jonker Ernst van Aylva 1548-1627 Vader van Douwe van Aylva.
158.. - 1618 Jonker Ritske van Ringhe
31 maart 1618 - 1638 Jonker Douwe van Aylva 1579-1638 Vader van Douwe Meckema van Aylva. Zoon van Ernst van Aylva.
1638 - 1654 Jonker Douwe Meckema van Aylva 1610-1665 Vader van Ernst Sicco van Aylva. Zoon van Douwe van Aylva.
1654 - 1678 Jonker Ernst Sicco van Aylva 1635-1678/1680 Vader van Ernst van Aylva. Zoon van Douwe Meckema van Aylva.
1678 - 1712 Jonker Ernst van Aylva 1659-1714 Zoon van Ernst Sicco van Aylva. Vader van Hans Willem van Aylva (1695-1722) en Hessel Douwe Ernst van Aylva.
7 januari 1712 - 1722 Jonker Hans Willem van Aylva (1695-1722) 1695-1722 Zoon van Ernst van Aylva. Oom van Frans Ernst van Aylva en Sicco Douwe van Aylva.
1722 - 1763 Jonker Hessel Douwe Ernst van Aylva 1700-1774 Zoon van Ernst van Aylva. Vader van Frans Ernst van Aylva en Sicco Douwe van Aylva.
5 februari 1763 - 7 augustus 1768 Jonker Frans Ernst van Aylva 1731-1768 Zoon van Hessel Douwe Ernst van Aylva.
1769 - 1772 Jonker Hessel Douwe Ernst van Aylva[1] 1700-1774 Zoon van Ernst van Aylva. Vader van Frans Ernst van Aylva en Sicco Douwe van Aylva.
1772 - 1780 Eyso de Wendt
3 mei 1780 - 1789 Jonker Sicco Douwe van Aylva 1734-1807 Zoon van Hessel Douwe Ernst van Aylva.
1789 - 1794 Pieter Edzard baron van Harinxma thoe Slooten
1794 - 1795 Dr. Albert ten Broeke Hoekstra 1765-1828
1795 - 1816 Geen grietman vanwege de Franse tijd
1816 - 1817 Dr. Albert ten Broeke Hoekstra[2] 1765-1828
1817 - 1825 Willem Hendrik baron van Sytzama 1763-1848
1825 - 1849 Mr. Johan Sippo baron van Harinxma thoe Slooten
1849 - 1851 Bonifacius Hendrik van der Haer Aansluitend de eerste burgemeester van Westdongeradeel.
1rightarrow blue.svg Na de invoering van de gemeentewet in 1851 had Westdongeradeel niet langer grietmannen, maar burgemeesters; zie hiervoor de lijst van burgemeesters van Westdongeradeel.