Lijst van burgemeesters van Westdongeradeel

Wikimedia-lijst

Dit is een lijst van burgemeesters van de voormalige Nederlandse gemeente Westdongeradeel in de provincie Friesland.

Vóór de invoering van de gemeentewet in 1851 had Westdongeradeel geen burgemeesters, maar grietmannen; zie hiervoor de lijst van grietmannen van Westdongeradeel.
Ambtsperiode Naam burgemeester Partij of stroming Bijzonderheden
1851 - 1853 Bonifacius Hendrik van der Haer Voorafgaand sinds 1849 grietman van Westdongeradeel.
1853 - 1855 Z.S. de Haan
1855 - 1862 mr. Bernhardus Hopperus Buma
1862 - 1894 Jilles Klaasesz Liberaal Was van 1847 tot 1862 secretaris van Westdongeradeel
1894 - 1904 Daniël Jan Wigbold Crommelin baron van Heeckeren Voorafgaand burgemeester van Ameland.
1904 - 1937 J.L. Oosterhoff
1937 - 1961 Arend Egbert Hoving
1961 - 1966 Doeke Bekius ARP
1967 - 1977 Meindert Klaas (M.K.) Pool ARP Voorafgaand burgemeester van Stedum.
1978 - 1983 Piet (P.F.) Visser ARP / CDA
1983 - 1984 Ebele Talstra CDA Waarnemend.
Voor een overzicht van de burgemeesters van de gemeente Dongeradeel, waarin Westdongeradeel per 1 januari 1984 samen met de toenmalige gemeenten Dokkum en Oostdongeradeel opging, zie de lijst van burgemeesters van Dongeradeel.