Lijst van burgemeesters van Achtkarspelen

Wikimedia-lijst

Dit is een lijst van burgemeesters van de Nederlandse gemeente Achtkarspelen in de provincie Friesland.

Vóór de invoering van de gemeentewet in 1851 had Achtkarspelen geen burgemeesters, maar grietmannen; zie hiervoor de lijst van grietmannen van Achtkarspelen.
Ambtsperiode Naam burgemeester Partij of stroming Bijzonderheden
1851 - 1857 jhr.mr. Daniel (D.) de Blocq van Haersma de With Voorafgaand grietman van Achtkarspelen.
1857 - 1869 jhr. V.A.H. van Haersma de With zoon van voorgaande
1869 - 1877 W. Hellema
20 februari 1877 - 1882 F. Witteveen
15 oktober 1882 - 25 augustus 1917 (†) Wijtze Bekker eerder burgemeester van Winsum, Bedum en Hennaarderadeel
23 oktober 1917 - 1941 Pier Eringa
1942 - november 1949 Dirk (D.) Matzer van Bloois CHU na bevrijding kwam Eringa tijdelijk terug, later burgemeester van Renkum
1 maart 1950 - 29 april 1966 Hans van Ek ARP
1 september 1966 - 26 februari 1976 Huibert Ottevanger ARP
1 mei 1976 - 18 april 1991 Geert (G.) van Veenen ARP / CDA
17 juni 1991 - 26 juni 2002 Bernard (B.) Schmidt CDA
16 augustus 2002 - 27 april 2007 Louis (L.J.) Lyklema VVD
11 mei 2007 - mei 2011 Tjeerd (T.J.) van der Zwan PvdA
juni 2011 - 2013 Piet (P.) Adema ChristenUnie Waarnemend.
jan. 2013 - feb. 2019 Gerben (G.) Gerbrandy FNP laatste weken als waarnemend burgemeester
7 februari 2019 - heden Oebele (O.F.) Brouwer Partijloos