Kitáb-i-Aqdas

Centrale Bahá'í-tekst, geschreven door Bahá'u'lláh in 1873

De Kitáb-i-Aqdas of Aqdas (Arabisch: الكتاب الاقدس, Perzisch: كتاب اقدس) is het centrale boek van het bahá'í-geloof, geschreven door Bahá'u'lláh, de stichter van de godsdienst. Het werd voltooid in 1873 en is in het Arabisch geschreven. In 1890-91 werd oorspronkelijke Arabische tekst voor het eerst in boekvorm gedrukt in Bombay. De Kitáb-i-Aqdas wordt ook het "Heiligste Boek", het "Boek van Wetten" en soms het "Boek van Aqdas" genoemd.

De Kitáb-i-Aqdas wordt beschouwd als "moeder-boek" van de bahá'í-leringen, en "Handvest van de toekomstige wereldbeschaving" (God Schrijdt Voorbij). Het is echter niet slechts een `boek van wetten’, maar behandelt tevens andere kwesties, in het bijzonder ethische aansproringen aan diverse individuen, groepen en plaatsen. De Kitáb-i-Aqdas bespreekt ook de totstandbrenging van Bahá'í bestuurlijke instellingen, religieuze praktijken, wetten van persoonlijke status, strafrecht, sociale principes en profetieën.

InhoudBewerken

De Kitab-i-Aqdas wordt aangevuld met:

  • Vragen en antwoorden, dat bestaat uit 107 vragen voorgelegd aan Bahá'u'lláh door Zaynu'l-Muqarrabin en die betrekking tot de toepassing van de wetten en Bahá'u'lláhs antwoorden op die vragen.
  • Enkele teksten die door Bahá'u'lláh zijn geopenbaard in aanvulling op de Kitáb-i-Aqdas.
  • Synopsis en codificatie van de wetten en verordeningen, opgesteld door Shoghi Effendi.
  • Noten, opgesteld door het Universele Huis van Gerechtigheid.

Het boek is onderverdeeld in zes belangrijke thema's in het Synopsis en Codificatie door Shoghi Effendi:

  1. De benoeming van 'Abdu'l-Bahá als de opvolger van Bahá'u'lláh
  2. Anticiperen op de instelling van het behoederschap
  3. De instelling van de Universele Huis van Gerechtigheid
  4. Wetten, verordeningen en aansporingen
  5. Specifieke aanmaningen, terechtwijzingen en waarschuwingen
  6. Diverse onderwerpen

Verder worden de wetten onderverdeeld in vier categorieën:

A. Gebed
B. Vasten
C. Wetten van persoonlijke status
D. Diverse wetten, verordeningen en aansporingen

Wetten van de Kitab-i-AqdasBewerken

Sommige wetten van de Kitab-i-Aqdas zijn volgens de bahá'í-leringen niet bedoeld om op dit moment te worden toegepast; de toepassing ervan hangt af van beslissingen door het Universele Huis van Gerechtigheid. Zie ook Bahá'í-wetten voor wetten die in gebruik zijn in bahá'í-gemeenschappen.

GebedBewerken

  Zie Gebed in het bahá'í-geloof voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Iedere bahá'í tussen de 15 en 70 jaar dient het dagelijkse verplichte gebed uit te voeren en kan kiezen uit drie gebeden, die allen worden vergezeld door specifieke riten en worden voorafgegaan door het reinigen van de handen en gezicht. Tijdens het verplichte gebed keren bahá'ís zich richting de Qiblih, de graftombe van Bahá'u'lláh in Bahjí. Mensen die ziek zijn, in gevaar zijn, of vrouwen tijdens hun menstruatie zijn vrijgesteld van de verplichte gebeden.

Congregationeel gebed is verboden, behalve in het geval van het Gebed voor de Doden.

VastenBewerken

  Zie Bahá'í-vasten voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

De Bahá'í-vasten zijn van zonsopgang tot zonsondergang in de bahá'í-maand van 'Ala van 2 maart tot 21 maart. Gedurende deze tijd onthouden bahá'ís in goede gezondheid en in de leeftijd tussen 15 en 70 jaren zich van eten en drinken. Uitzonderingen op de vasten worden gegeven aan reizigers en hen die ziek, zwanger, borstvoeding gevend of menstruerend zijn, of zware arbeid verrichten. Vasten buiten de voorgeschreven periode is toegestaan en wordt aangemoedigd als dit gebeurt ten behoeve van de mensheid.

Wetten van persoonlijke statusBewerken

Huwelijk en echtscheidingBewerken

In de Kitáb-i-Aqdas wordt huwelijk ten zeerste aanbevolen, maar het is niet verplicht. Bahá'ís moeten minstens 15 jaar zijn om te trouwen en de instemming van alle levende biologische ouders is nodig om te trouwen. De man betaalt een bruidsschat aan de vrouw van ongeveer 2,2 troy ounces goud of zilver, afhankelijk van de permanente verblijfplaats van de man. Interreligieuze huwelijken zijn toegestaan, en interraciale huwelijken worden aangemoedigd. In de Kitáb-i-Aqdas staat dat een man twee vrouwen mag huwen onder de voorwaarde dat zij gelijk worden behandeld. Later hebben 'Abdu'l-Bahá en Shoghi Effendi verduidelijkt dat hiermee monogamie bedoeld wordt.

Echtscheiding is toegestaan, hoewel ontmoedigd, en wordt toegestaan na een jaar van geduld als het paar niet in staat is om hun verschillen op te lossen.

ErfenisBewerken

In de Kitáb-i-Aqdas staat dat alle bahá'ís een testament moeten schrijven. De andere bahá'í wetten van erfrecht in de Kitáb-i-Aqdas zijn alleen van toepassing wanneer een individu overlijdt zonder een testament na te laten. Het systeem van erfrecht regelt de verdeling van de bezittingen van de overledene tussen zeven categorieën van erfgenamen: kinderen, echtgenoot, vader, moeder, broers, zusters, en leraren. In gevallen waar een aantal van de categorieën van erfgenamen niet bestaat het aandeel deels naar de kinderen en de plaatselijke Geestelijke Raad.

OverigBewerken

Een meer volledige lijst is te vinden onder bahá'í-wetten.

BronnenBewerken

Verder lezenBewerken

Externe linkBewerken