Hoofdmenu openen

Shoghi Effendi

Behoeder van het bahá'í-geloof van 1921 tot 1957
Shoghi Effendi

Bahá'í-geloof
Bahai ster

Centrale figuren

Bahá'u'lláh
De Báb · 'Abdu'l-Bahá

Belangrijkste teksten
Kitáb-i-Aqdas · Kitáb-i-Íqán

De Verborgen Woorden
De Zeven Valleien

Instituten

Bestuur
Het Behoederschap
Universele Huis van Gerechtigheid
Geestelijke Raden

Geschiedenis

Bahá'í-geschiedenis · Tijdlijn
Bábisme · Ahmad
Bahá'í-geloof in Nederland

Bekende individuën

Shoghi Effendi
Rúhíyyih Khanum · Táhirih
Badí' · Apostelen
Handen van de Zaak

Zie ook

Geschriften · Leringen
Wetten · Gebed
Huis van Aanbidding
Kalender · Pelgrimsreis
Symbolen · Profetieën
Index van Bahá'í-artikelen

Shoghí Effendí Rabbání (1 maart 1897 - 4 november 1957), beter bekend als Shoghi Effendi, was de behoeder van het bahá'í-geloof van 1921 tot zijn dood. Na het overlijden van 'Abdu'l-Bahá in 1921, begon het leiderschap van de bahá'í-gemeenschap aan een nieuwe fase, groeiend van het leiderschap van één individu naar een bestuurstelsel gefundeerd op de “twee pilaren” van het behoederschap en het Universele Huis van Gerechtigheid.

Shoghi Effendi wordt niet gezien als een van de centrale figuren van het bahá'í-geloof, waaronder de Báb, Bahá'u'lláh en 'Abdu'l-Bahá behoren. Terwijl de werken van de drie centrale figuren de bron van het bahá'í-geloof zijn, zijn Shoghi Effendi’s geschriften commentaren op de werken van de centrale figuren.

BibliografieBewerken

BronnenBewerken

Externe linksBewerken