Bahai-tijdlijn

Deze pagina geeft een tijdlijn van de bábí- en bahai-religies en focust zich op de belangrijkste data. Voor een uitgebreidere chronologie zie de referenties aan het eind van dit artikel.

Beknopte chronologieBewerken

1795

Bahai-geloof
 

Centrale figuren

Bahá'u'lláh
De Báb · 'Abdu'l-Bahá

Belangrijkste teksten
Kitáb-i-Aqdas · Kitáb-i-Íqán

De Verborgen Woorden
De Zeven Valleien

Instituten

Bestuur
Behoederschap
Universeel Huis van Gerechtigheid
Geestelijke Raden

Geschiedenis

geschiedenis van het bahai · bahai-tijdlijn
bábisme
bahai-geloof in Nederland

Bekende individuën

Shoghi Effendi
Rúhíyyih Khanum · Táhirih
Badí' · Apostelen
Handen van de Zaak

Zie ook

geschriften · leringen
wetten · gebed
tempel
kalender · pelgrimsreis
symbolen · profetieën
kosmologie
Index van bahai-artikelen

1817
1819
 • 20 oktober, de Báb wordt geboren.
1826
 • Ahmad sterft en Kazim Rashti wordt benoemd tot leider van de Shaykhí-beweging.
1835
 • 24 september-22 oktober, Bahá'u'lláh huwt Navváb.
1843
 • Siyyid Kázim overlijdt. Vóór zijn dood geeft hij zijn leerlingen, met inbegrip van Mullá Husayn, de instructie de Beloofde, de Mahdi, te vinden.
1844
1847
 • Maart, de Báb wordt gevangengezet in Maku.
1848
 • 10 april, de Báb wordt verplaatst naar de gevangenis van Chihriq.
 • Juni-juli, de Conferentie van Badasht werd gehouden.
 • 10 oktober Mullá Husayn en een groot aantal andere bábi-gelovigen worden belegerd op Fort Tabarsi.
1850
 • 9 juli, de Báb wordt openbaar terechtgesteld in Tabriz.
1852
1853
 • 12 januari, Bahá'u'lláh is verbannen uit Teheran naar Bagdad.
1854-1856
 • Bahá'u'lláh trekt zich terug in de bergen van Suleimaniya.
1857
1861-1862
 • Het Boek van Zekerheid wordt geschreven door Bahá'u'lláh in twee dagen en nachten (eind 1861 of begin 1862).
1863
 • 21 april, Bahá'u'lláh verklaart "Hij dien God zal openbaren" te zijn in de Tuin van Ridván in Bagdad aan de vooravond van zijn verbanning naar Constantinopel (Istanboel).
 • 12 december, Bahá'u'lláh wordt verbannen naar in Adrianopel (nu Edirne).
1865
1867
 • Bahá'u'lláh begint met het schrijven en verzenden van zijn brieven aan de koningen.
1868
 • 5 augustus, Bahá'u'lláh en een grote groep volgelingen worden naar de strafkolonie van Akko, Palestina (nu Israël) gestuurd.
 • 31 augustus, Bahá'u'lláh komt aan in `Akká.
1869
1870
 • 23 juni, Mirzá Mihdí, de jongste zoon van Bahá'u'lláh, overlijdt nadat hij door een dakraam valt.
1873
1886
1892
1893
1894
 • Thornton Chase is de eerste van vijf bahai-gelovigen in de Verenigde Staten dit jaar.
1897
 • 1 maart, Shoghi Effendi, de achterkleinzoon van Bahá'u'lláh, wordt geboren.
1898
1901
1903
 • Meer dan 100 bahai-gelovigen worden gedood in de eerste grote vervolging van bahai-gelovigen van de eeuw in Yazd, Iran.
1908
 • September, 'Abdu'l-Bahá wordt vrijgelaten na een levenslange ballingschap en gevangenschap op 64-jarige leeftijd.
1909
1911
1912
1918
1920
1921

Externe linksBewerken