Hoofdmenu openen

De Kerstcyclus of Kerstkring is de eerste periode van het kerkelijk jaar. Deze periode begint met de eerste zondag van de Advent (eind november/begin december) en duurt tot de vierde zondag na Epifanie (begin februari).

De Kerstcyclus bestaat uit de volgende kerkelijk feestdagen:

Na de Kerstcyclus begint de gewone tijd door het jaar alvorens de paascyclus aanbreekt.