Kern (categorietheorie)

categorietheorie

In de categorietheorie, een abstract deelgebied van de wiskunde, zijn kernen een veralgemening van de kernen van groepshomomorfismen en de kernen van modulehomomorfismen en bepaalde andere kernen uit de abstracte algebra. Intuïtief is de kern van het morfisme f : XY het "meest algemene" morfisme k : KX dat nul oplevert, wanneer samengesteld met (gevolgd door) f.