Morfisme

In de wiskunde is een morfisme een abstractie die is afgeleid van structuurbewarende afbeeldingen tussen twee wiskundige structuren.

De studie van morfismen en van de structuren (de zogenaamde objecten) waarover deze zijn gedefinieerd, staat centraal in de categorietheorie. Een groot deel van de terminologie met betrekking tot morfismen, alsmede de intuïtie die daaraan ten grondslag ligt, komt van concrete categorieën, waar de objecten verzamelingen zijn met enige aanvullende structuur, en morfismen afbeeldingen zijn die deze structuur bewaren. In het algemeen zijn morfismen niet noodzakelijkerwijs afbeeldingen, en de objecten waarop morfismen worden gedefinieerd niet per se verzamelingen. In plaats daarvan wordt een morfisme vaak beschouwd als een pijl die een object dat het domein wordt genoemd verbindt met een ander object dat het codomein wordt genoemd.

Het begrip morfisme komt in veel gebieden van de hedendaagse wiskunde voor. In de verzamelingenleer zijn morfismen afbeeldingen, in de topologie continue functies, in de universele algebra homomorfismen en in de groepentheorie groepshomomorfismen.

DefinitieBewerken

Een categorie   bestaat uit twee klassen, een van objecten en de ander van morfismen. Bij ieder morfisme behoren de twee objecten domein (of bron) en codomein (of doel). Voor het morfisme   met domein   en codomein   schrijft men  . Een morfisme is dus een pijl van het domein naar het codomein van dit morfisme. De verzameling van alle morfismen van   wordt aangeduid door   of simpelweg  , en wordt de hom-verzameling tussen   en   genoemd. (Sommige wiskundigen schrijven ook   of  ).

Voor elke drie objecten   en   bestaat er een binaire operatie  , die men de samenstelling noemt. De samenstelling van   en   wordt geschreven als   of zelfs  . De samenstelling van morfismen wordt vaak weergegeven in een commutatief diagram. Bijvoorbeeld,

Morfismen voldoen aan de twee axioma's:

  • Identiteit: voor elk object   bestaat er een morfisme  , dat men het identiteitsmorfisme op   noemt, zodanig dat voor elk morfisme   geldt dat  .
  • Associativiteit:  , wanneer de operaties zijn gedefinieerd.

Als   een concrete categorie is, is het identiteitsmorfisme alleen de identiteitsfunctie, en is de samenstelling alleen de gewone functie-compositie. Associativiteit volgt dan, omdat de samenstelling van functies associatief is.

Merk op dat het domein en codomein in feite deel uitmaken van de informatie die een morfisme bepalen. In de categorie van verzamelingen bijvoorbeeld, waar morfismen functies zijn, kunnen twee functies identiek zijn als verzamelingen van geordende paren (zij kunnen hetzelfde bereik hebben), terwijl zij verschillende codomeinen hebben. Vanuit het perspectief van de categorietheorie zijn deze twee functies verschillend. Veel auteurs eisen dan ook dat de hom-klassen   disjunct zijn. In de praktijk is dit geen probleem want als deze disjunctie niet opgaat, kan dit alsnog worden gewaarborgd door het domein en het codomein aan de morfismen toe te voegen, (laten we zeggen als tweede en derde deel van een geordend triplet).

Speciale morfismenBewerken

MonomorfismeBewerken

Een monomorfisme is een morfisme   dat aan een linkse schrapwet voldoet:

 

In de categorie der verzamelingen en afbeeldingen zijn de monomorfismen de injecties.

LinkerinverseBewerken

Het morfisme   heeft een linkerinverse als er een morfisme   is, zodanig dat  . De linkerinverse   wordt ook een retractie van   genoemd. Morfismen met linkerinversen zijn altijd monomorfismen, maar de omkering is niet altijd waar in elke categorie; een monomorfisme hoeft geen linkerinverse te hebben.

SplitsmonomorfismeBewerken

Een splitsmonomorfisme   is een monomorfisme dat een linkerinverse   heeft. De samenstelling   is dus idempotent, d.w.z.  .

In concrete categorieën is een functie die een linkerinverse heeft injectief. In concrete categorieën zijn monomorfismen, dus vaak, maar niet altijd injectief. De voorwaarde om een injectie te zijn is sterker dan de voorwaarde een monomorfisme te zijn, maar zwakker dan de voorwaarde om een splitsmonomorfisme te zijn.

EpimorfismeBewerken

Een epimorfisme is een morfisme   dat aan een rechtse schrapwet voldoet:

 

In de categorie der verzamelingen en afbeeldingen zijn de epimorfismen de surjecties.

RechterinverseBewerken

Het morfisme   heeft een rechterinverse als er een morfisme   bestaat zodat  . De rechterinverse   wordt ook een sectie van   genoemd. Morfismen die een rechterinverse heeft zijn altijd epimorfismen, maar het tegenovergestelde is niet altijd waar voor elke categorie, bijvoorbeeld wanneer een epimorfisme geen rechterinverse heeft.

SplitsepimorfismeBewerken

Een splitsepimorfisme is een epimorfisme dat een rechterinverse heeft.

In concrete categorieën is een functie die een rechterinverse heeft surjectief. In concrete categorieën zijn epimorfismen dus vaak, maar niet altijd surjectief. De voorwaarde om een surjectie te zijn is sterker dan de voorwaarde een epimorfisme te zijn, maar zwakker dan de voorwaarde om een splitsepimorfisme te zijn. In de categorie van verzamelingen heeft elke surjectie een sectie, een resultaat dat equivalent ia aan het keuzeaxioma.

Merk op dat als een splitsmonomorfisme   een linkerinverse   heeft,   een splitsepimorfisme is en een rechterinverse   heeft.

BimorfismeBewerken

Een bimorfisme is een morfisme dat zowel een epimorfisme als een monomorfisme is.

IsomorfismeBewerken

Een isomorfisme is een monomorfisme dat tevens epimorfisme is. Het morfisme   is een isomorfisme als er een morfisme   bestaat zodat   en  

Als een morfisme zowel een linker- als een rechterinverse heeft dan zijn deze twee inverses aan elkaar gelijk, zodat   een isomorfisme is, en   simpelweg de inverse van   wordt genoemd. Inverse morfismen zijn, als zij bestaan, uniek. De inverse   is ook een isomorfisme met een inverse  . Van twee wiskundig objecten met een isomorfisme tussen deze objecten wordt gezegd dat zij isomorf of equivalent zijn.

Merk op dat terwijl elk isomorfisme een bimorfisme is, een bimorfisme niet noodzakelijkerwijs een isomorfme is. In de categorie van commutatieve ringen is de inclusie   bijvoorbeeld een bimorfisme dat niet een isomorfme is. Elk morfisme dat zowel een epimorfisme als een splitsmonomorfisme, of zowel een monomorfisme als een splitsepimorfisme is, moet ook een isomorfisme zijn. Een categorie, zoals Set, waarin elk bimorfisme een isomorfisme is, staat bekend als een gebalanceerde categorie.

EndomorfismeBewerken

Een morfisme   heet een endomorfisme van  .

Een splitsendomorfisme is een idempotent endomorfisme  , als   een decomposition   toestaat met  . In het bijzonder, de Karoubi-envelope van een categorie splitst elk idempotent morfisme.

AutomorfismeBewerken

Een automorfisme is een morfisme dat zowel een endomorfisme als een isomorfisme is.

Kern en beeld van een morfismeBewerken

In de groepentheorie is de kern van een groepshomomorfisme de verzameling elementen van het domein (bron) die door het homomorfisme op het neutrale element van het codomein (doel} worden afgebeeld. Het is een deelgroep van het domein.

In de categorie der verzamelingen en hun afbeeldingen, en in de meeste categorieën gebaseerd op verzamelingen met structuren, is het beeld van een afbeelding, de verzameling elementen van het doel waarop minstens één element van het domein wordt afgebeeld.

In de categorietheorie heeft niet elke categorie het begrip "kern van een morfisme" - daarvoor moeten we veronderstellen dat de categorie is uitgerust met een nulmorfisme tussen elk paar objecten. De nulmorfismen hebben de eigenschap dat

 

De (abstracte, categorie-theoretische) kern van een morfisme   van object   naar object   is een morfisme   van een object   naar   met de eigenschappen:

  •  
  •  

De kern van  , als hij bestaat, hoeft niet uniek te zijn, maar alle kernen van   zijn door onderlinge isomorfismen verbonden ("op isomorfie na bepaald").

In de abstracte categorietheorie heeft elke categorie de notie van "beeld van een morfisme" (van een object   naar object  ). Dit is een monomorfisme   van een object   naar   met de eigenschappen:

  •  
  •  

VoorbeeldenBewerken

Zie ookBewerken